© ATV

Studenten drinken minder dan ze zelf denken

Studenten, en bij uitbreiding de meeste mensen, gaan ervan uit dat studenten enorme hoeveelheden alcohol verzetten. “Klopt niet”, zo stelt een onderzoek van de Universiteit Antwerpen en het Vlaamse expertisecentrum voor alcohol- en andere drugs (VAD). Een campagne in samenwerking met de stad Antwerpen, moet de foute perceptie rond alcoholgebruik bij studenten bijsturen.

mtmBron: BELGA

“De (mis)perceptie dat studenten veel drinken is fout en bovendien gevaarlijk”, zegt doctoraatsonderzoekester Hanna van Roozendaal. “Jongeren zouden op termijn die perceptie als sociale norm kunnen beschouwen, om erbij te horen.”

LEES OOK. Studenten drinken minder, maar andere schadelijke gewoonten in opmars: “We moeten dringend ons beeld van de student bijschaven”

In totaal namen bijna 2.000 studenten deel aan het onderzoek. “De resultaten tonen weliswaar aan dat de Antwerpse studenten drinken”, aldus van Roozendaal. “Maar uiteindelijk werpen de cijfers ook een ander licht op de kwestie.”

Minder bingedrinken

Terwijl de meeste studenten denken dat de doorsnee student twee keer per week of meer alcohol drinkt, blijkt dat 80 procent van de studenten maximaal een keer per week alcohol drinkt. “Terwijl drie vierde van de studenten denkt dat hun medestudent minimum wekelijks dronken wordt, blijkt dat meer dan de helft dit maximaal een keer per maand doet”, besluit van Roozendaal. “En ook ‘bingedrinken’ gebeurt in de praktijk veel minder dan gedacht.”

De respondenten geven verder aan dat ze zonder probleem iets non-alcoholisch bestellen op studentikoze activiteiten. Zeker sterke drank wordt niet buitensporig geconsumeerd. Zo’n 80 procent van de studenten drinkt minder dan één keer per maand sterke drank.

Gedragswijziging

De campagne Alcoholfacts wil studenten nu sensibiliseren. De partners lanceren memes en video’s die de mispercepties rond drinken moeten ontkrachten. Doel is om studenten die denken dat drinken er ‘nu eenmaal bijhoort’, van gedrag te doen veranderen. Iedereen wordt aangespoord de campagnebeelden te verspreiden via de sociale media.

Na drie maanden zal het effect van de campagne op het drinkgedrag van de studenten, en hun perceptie hierover, worden geëvalueerd. Als Alcoholfacts succesvol blijkt, zou het concept uitgebreid kunnen worden naar andere Vlaamse universiteiten.

Aangeboden door onze partners