Huub Broers en gouverneur Cathy Berx tonen de kinderen hoe het moet.  © Marc Peeters

Fladderiepen voor Graafweide Schupleer: “Jeugd maakt eigen omgeving klaar voor de toekomst”

Grobbendonk, Vorselaar -

Vijftig schoolkinderen uit Grobbendonk en Vorselaar hebben woensdagvoormiddag evenveel fladderiepen aangeplant langs de Kleine Nete. De plantactie kadert in het natuurinrichtingsproject Graafweide Schupleer dat op de grens van Vorselaar en Grobbendonk in de steigers staat. Het hoofddoel van dat project is de realisatie van 150 hectare natuur die weerbaar is tegen het veranderende klimaat.

Marc Peeters

Leerlingen van het zesde leerjaar van de Mariaschool uit Grobbendonk en basisschool De Knipoog uit Vorselaar staken woensdag de handen uit de mouwen. Vorige week kregen ze nog les over de aanplant en het belang van bomen. “Vandaag werken jullie mee om je eigen omgeving klaar te maken voor de toekomst”, vertelde Huub Broers, voorzitter van de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de kinderen. “Je kunt somber zijn over de klimaatverandering, maar initiatieven zoals vandaag maken me blij.”

Gouverneur Cathy Berx sluit zich daarbij aan. “In het verleden hebben we soms onvoldoende gezorgd voor de mooie natuur om ons heen. Daar wordt nu wat aan gedaan. Door 50 fladderiepen te planten, herstellen we het historische landschap van Graafweide Schupleer. Landschapsherstel is een belangrijk thema in het natuurinrichtingsproject dat hier zal gerealiseerd worden.”

De plantgaten waren er gelukkig al. © Marc Peeters

De nieuwe bomenrij ligt naast de Kleine Nete, stroomafwaarts vanaf de Kasteelhoeve in Grobbendonk. Het hoofddoel van het natuurinrichtingsproject Graafweide Schupleer is de realisatie van een natte, klimaatrobuuste natuurkern van 150 hectare, die bestaat uit een mozaïek van natte ruigtes, bossen, moerassen en graslanden. Het projectgebied omvat de samenvloeiing van de Kleine Nete en de Aa en is van nature een overstromingsgebied.

“We geven de vallei haar optimale sponswerking terug zodat ze meer water opslaat tijdens natte periodes. Dat verkleint het risico op overstromingen stroomafwaarts. Een natte bodem beperkt bovendien de impact van de steeds meer voorkomende periodes van droogte en slaat meer CO2 op”, klinkt het bij de VLM.

Naast het thema natuur richt het project zich ook op recreatie en landbouw. Het gebied kent met de priorij O.L.V. Ten Troon en de oude Kasteelhoeve twee prachtige historische bouwwerken. “Met kleine ingrepen laten we die sites nog meer in het oog springen. Inzake landbouw zetten we in op een flankerend landbouwbeleid.”

“Daarbij geven we landbouw en natuur de ruimte om duurzaam naast elkaar te bestaan. Dat doen we door gericht gronden te ruilen, de inrichting waar mogelijk klimaatrobuust te maken of andere compensatie te bieden voor mogelijk waardeverlies.”

Het projectrapport voor het natuurinrichtingsproject bevindt zich momenteel in een eindfase. De eerste grootschalige natuurinrichtingswerken zijn voorzien vanaf 2025.

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio