©   Peter Hilz

EU versterkt genderevenwicht in bestuurskamers van beursgenoteerde bedrijven

De Europese Unie verplicht beursgenoteerde bedrijven om het genderevenwicht in hun raden van bestuur te versterken. Binnen minder dan vier jaar moeten 40 procent van de niet-uitvoerende bestuursfuncties of 33 procent van alle bestuursfuncties bekleed worden door leden van het ondervertegenwoordigde geslacht, zo bepaalt een nieuwe richtlijn die dinsdag in het Europees Parlement de zegen kreeg.

gjsBron: BELGA

De richtlijn bevat transparante rekruteringsprocedures die ervoor moeten zorgen dat bedrijven tegen juli 2026 één van de twee doelstellingen bereiken. Wanneer ze moeten kiezen tussen gelijkwaardige kandidaten, moeten de ondernemingen voorrang geven aan de kandidaat van het ondervertegenwoordigde geslacht. Er komen ook “ontradende en proportionele sancties” voor bedrijven die de procedures aan hun laars lappen. Dat kan uiteraard gaan om boetes, maar de richtlijn voorziet ook de mogelijkheid om benoemingen in een raad van bestuur te annuleren. 

Hoewel de voorbije jaren vooruitgang is geboekt om de diversiteit in de Europese bestuursraden te versterken, is er nog een weg af te leggen. In oktober 2022 werd 32,2 procent van de zetels in de raden van bestuur ingenomen door vrouwen. Bovendien verschillen de cijfers sterk van lidstaat tot lidstaat: van 45,6 procent in Frankrijk tot slechts 10,2 procent in Cyprus. In België wordt al ruim 39 procent van de zetels in de raden van bestuur ingenomen door vrouwen. Dat komt tegemoet aan de wettelijke verplichting van één op drie zitjes die sinds 2011 van kracht is.

Quota

Voorstanders van de richtlijn betogen dat quota effect sorteren in de acht lidstaten waar ze van kracht zijn. “Sinds de invoering van de quotawet in België is er een duidelijke verbetering. In 2020 was voor het eerst meer dan een derde van het totale aantal leden van de raad van bestuur een vrouw. Tien jaar geleden was dat minder dan 10 procent”, stelt Cindy Franssen (CD&V) vast. “We moeten durven erkennen dat gendergelijkheid niet vanzelf tot stand komt, maar hopen dat quota in de toekomst overbodig worden”, klinkt het bij Hilde Vautmans (Open Vld).

De richtlijn over genderevenwicht aan de top van grote bedrijven lag al tien jaar stof te vergaren in de Europese instellingen, tot Commissievoorzitter Ursula von der Leyen begin dit jaar besloot het dossier te reanimeren en de besprekingen in een stroomversnelling kwamen. Begin juni had het parlement al een akkoord met de lidstaten. “Dit is een moment waarop we lang hebben gewacht, een moment dat gevierd mag worden als een doorbraak voor gendergelijkheid. Na tien jaar hebben we een Europese wet die het glazen plafond bij bestuursraden doorbreekt”, reageerde von der Leyen verheugd op de definitieve goedkeuring.

Vastgoed

Jobs in de regio