© ATV

“Moet geen pretpark worden”: uitbreiding Wijnegem shoppingcenter nog lang niet zeker

Wijnegem -

Het Wijnegem shoppingcenter oogst voorlopig weinig bijval met zijn uitbreidingsplannen. Na Unizo en buurtbewoners uit de Krommelei hebben ook het departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer en het Agentschap Natuur en Bos negatief advies uitgebracht. Het schepencollege van Wijnegem is genuanceerder, maar vraagt heel wat milderende maatregelen.

Jan Auman

Het openbaar onderzoek voor uitbreiding van Wijnegem Shoppingcenter met onder meer een middelgrote bioscoop, voedingsmarkt, eigentijdse jongerenanimatie en nog enkele winkels liep af op 23 oktober. De opening is voorzien eind 2025, als minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op 13 maart 2023 tenminste een vergunning verleent.

Burgemeester Leen Wouters (N-VA) en schepen van Openbaar Domein Tom Tachelet (Dorpspartij Durf!) gaven op de gemeenteraad toelichting bij het advies van het schepencollege. Dat is genuanceerd, met volgens het college zeer veel aandacht voor zowel de ‘positieve’ toekomstplannen van Wijnegem Shop Eat Enjoy als voor de bezorgdheden van buurtbewoners.

©  Wijnegem Shop Eat Enjoy

Laden en lossen

Burgemeester en schepenen scharen zich achter de vraag voor meer aandacht voor groene geluidwerende infrastructuur tussen woonwijk en Wijnegem Shop Eat Enjoy. Men vindt ook dat er een verbod moet komen op laden en lossen voor 7u.

“De parking moet zo ontworpen zijn dat de ontsluiting maximaal gebeurt langs de Turnhoutsebaan en de Krijgsbaan. De afrit langs de Dorenboslaan kan niet gebruikt worden na 20u”, zo staat in het advies. “Vergroening van de bestaande en de nieuwe gevel is nodig om zo samen de doelstellingen van het burgemeestersconvenant en ons klimaatplan te behalen rond leefbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid.”

Wijnegem dringt aan op een meer uitgebreide geluidsstudie voor de omliggende wijk, stelt dat de huidige openingstijden van de winkels niet uitgebreid mogen worden en vindt ook dat de voorziene horeca moet sluiten na aanvang van de laatste vertoning van de geplande bioscoop.

Burgemeester Leen Wouters (N-VA) ziet ook heel wat goede punten in de gevraagde uitbreiding van het shoppingcenter. © JAA

Actieplan en convenant

“Het is belangrijk dat Wijnegem Shop Eat Enjoy blijft investeren in de toekomst”, stelt burgemeester Leen Wouters. “Dat waarderen we enorm. Een positief punt vinden we het verduurzamen van de huidige locatie. Door het plaatsen van extra groen en meer fietsenstallingen, door geen bijkomende verharding te installeren en door duurzame ingrepen te doen in het huidige en het nieuwe gebouw creëren ze een goede omgeving om te genieten, te winkelen en te werken.”

“Als gemeente horen en begrijpen we de bezorgdheden van onze inwoners, waarbij we ons ook aansluiten bij de negatieve adviezen rond mobiliteit en de parkeermogelijkheden in de omgeving. Daarom vragen we Wijnegem Shop Eat Enjoy een actieplan en convenant op te stellen rond de modal shift en te zorgen voor oplossingen in samenwerking met buurt en lokale overheid” , aldus Tom Tachelet.

De foodcourt met allerlei nieuwe attracties is één van de nieuwigheden.  © Wijnegem Shop Eat Enjoy

Mobiliteit heikel punt

Intussen werden ook negatieve adviezen uitgebracht over mobiliteit en parkeren door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het departement Mobiliteit en Openbare Werken. Ook het Agentschap Natuur en Bos (ANB) is de uitbreiding niet genegen. “We achten het risico te groot dat de verkeersveiligheid en doorstroming niet meer gewaarborgd zal zijn bij dergelijk groot project”, klinkt het bij AWV.

En bij ANB: “Heet effect van de stikstof-uitstoot van de stookinstallaties werd niet op VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk-gebied) beschreven en er werd ook geen juist model gebruikt om de uitstoot van het parkeerverkeer te bereken. Het dossier moet dus aangevuld worden om de juiste effecten m.b.t. de impact op de natuur te kunnen inschatten.”

Mobiliteit en onder meer het dreigend tekort aan parkeerplaatsen, komen vaak terug in de negatieve adviezen. © JAA

Tussen de bezwaren zitten ook de brieven van de bewoners uit de Krommelei, gelegen naast het winkelcentrum. “Het grootste voorbehoud maken we tegen de komst van de bioscoopzalen. De gebruikers van de 2.200 zitjes zullen voor extra verkeersoverlast zullen zorgen. Wij vrezen voor een uitbreiding van de openingsuren van het complex, zodat aankomende en vertrekkende filmliefhebbers tot 1u ’s nachts en ook in het weekend zullen voorbijrijden. Vandaag stopt dit verkeer rond 20 of 21u en is Wijnegem op zondag gelukkig meestal gesloten”, aldus Paul Hertoghs.

Ook Unizo trekt fel van leer tegen de expansiedrang van het grootste Vlaamse winkelcentrum. “De uitbreiding valt niet te verantwoorden in een klimaat van groeiende leegstand, stijgende mobiliteitsproblemen en de klimaatdoelstellingen”, motiveert Carl Van Dyck, directeur van Unizo Antwerpen.

“Op piekmomenten komt het winkelcentrum met de huidige infrastructuur al 675 parkeerplaatsen te kort. De overlast voor de buurt zou gigantisch worden. We maken ons zorgen over de milieu-impact die de uitbreiding met zich mee zou brengen. De waterdoorlaatbare parkeerplaatsen, 130 nieuwe bomen en de groene muur compenseren de impact van de uitbreiding niet.”

Geen pretpark

Vlaams Belang Wijnegem ziet geen noodzaak voor een uitbreiding. Dirk Verhaert: “Wij merken dat de openingsuren steeds meer en verder werden uitgebreid, van enkele sporadische zondagopeningen tijdens de eindejaarsperiode, hebben we momenteel bijna elke zondag een opening in december. Wij vrezen dat dit cinemacomplex geen meerwaarde zal bieden en enkel voor meer hinder en overlast gaat zorgen in de omgeving. Een winkelcentrum dient om te winkelen en occasioneel om iets te eten en te drinken tijdens die activiteit, maar het hoeft geen pretpark te worden.”

© Wijnegem Shop Eat Enjoy

Vastgoed

Jobs in de regio