Burgemeester Bart De Wever (N-VA) en de schepenen geven deze week toelichting bij hun begroting en mogelijke besparingen. © Joris Herregods

Antwerpse gemeenteraadsleden bevragen deze week schepencollege over besparingen

Antwerpen -

Waar gaat Antwerpen 70 miljoen euro besparen? Daarover komt deze week met de raadscommissies duidelijkheid over. Een deel is al bekend, zoals het schrappen van de projectsubsidies cultuur. Het is ook uitkijken naar de tussenkomsten van de coalitiepartners Vooruit en Open Vld.

Sacha Van Wiele

LEES OOK. Schepen van Financiën Koen Kennis (N-VA): “Er mogen niet te veel ‘bumps’ meer komen”

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en de schepenen geven deze week toelichting over hun begroting en het meerjarenplan. Dit is in voorbereiding van de Antwerpse gemeenteraad volgende week maandag.

Na een avondlijke vergadering klopte het schepencollege op 10 oktober een besparing af van 70 miljoen euro. Dit moet beletten dat met de stijgende energiekosten en de automatische loonindexering de stadsfinanciën in het rood zouden duiken. De loonkosten voor de periode 2022-2025 zouden door de indexering stijgen met 350 miljoen euro. De energieprijzen zorgen voor een meeruitgave van 150 miljoen euro in diezelfde periode.

Een aantal ingrepen zijn al bekend. Zo wordt de openbare verlichting vanaf januari gedoofd tussen 1 en 5 uur. Dit zou een energiebesparing opleveren van ruim 3 miljoen euro.

Binnen de stedelijke overheid zou er 40 miljoen euro worden bespaard door het verhogen van de efficiëntie en het herbekijken van de budgetten voor marketing en communicatie van de stad.

LEES OOK. Cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) schrapt projectsubsidies en indexeert subsidies niet

Meer details over de besparingen volgen deze week. De afgelopen weken waren nodig om enkele maatregelen verder te berekenen naar daadwerkelijke besparing. Toch lekten afgelopen weken al enkele zaken uit.

Schepen Nabilla Ait Daoud. © Joris Herregods

De besparing die voor de meeste beroering zorgt, is het schrappen van de projectsubsidies cultuur door Antwerps schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA). Het gaat om een budget van 720.000 euro per jaar. Ook de cultuursubsidies worden niet geïndexeerd. Dit zorgt voor heel wat protest binnen de cultuursector. Het Antwerps Kunstenoverleg, het adviesorgaan rond kunsten- en cultuurbeleid, spreekt van een vertrouwensbreuk na enkele scherpe uitspraken van de schepen in een interview in Gazet van Antwerpen. De aankondiging van de schepen dat ze werkt aan een nieuwe subsidie voor beginnende kunstenaars bracht de gemoederen niet tot bedaren. Ook coalitiepartners Vooruit en Open Vld uitten hun ongenoegen over deze besparing.

LEES OOK. Antwerpen bespaart 5,2 miljoen op aanwervingen voor hoogste functies

LEES OOK. Districten ontsnappen niet aan besparingen van stad Antwerpen

Er komen geen naakte ontslagen in deze besparingsronde. De stad Antwerpen voert wel een selectieve aanwervingsstop in voor functies waar een universitair diploma voor vereist is, of het A-niveau. Daarmee zou 5,2 miljoen euro per jaar worden uitgespaard en dit tot en met 2025.

Op de werkingsmiddelen van de districten wordt 5 procent bespaard. Dat is goed voor een inlevering van 635.000 euro per jaar. Aan de investeringsmiddelen voor de districten wordt niet geraakt.

LEES OOK. Na Vooruit, schiet nu ook Open Vld met scherp op cultuurbesparingen

De Antwerpse oppositiepartijen zullen deze week het onderste uit de kan willen weten over de besparingen. Het is ook al lang geleden dat het stadsbestuur voor een zware besparingsronde staat. Daarnaast is het uitkijken naar de tussenkomsten van coalitiepartners Vooruit en Open Vld. Beiden waren zeer kritisch voor schepen Ait Daoud over het schrappen van de projectsubsidies cultuur. Naast deze besparing was er ook nog eens het conflict met de stadsdichters, die collectief ontslag namen.

Het is ondertussen wel duidelijk dat Vooruit het niet op de spits wil drijven rond het schrappen van de projectsubsidies cultuur.

“Ik weiger het proces van Nabilla te maken”, zegt Antwerps Vooruit-schepen Jinnih Beels in een interview afgelopen weekend. “Het stadsbestuur draagt collectieve verantwoordelijkheid. Want laat dit duidelijk zijn: ik sta achter alle genomen beslissingen omdat we samen hebben gezocht naar oplossingen.”

LEES OOK. Jinnih Beels breekt stilte over geschrapte cultuursubsidies: “Ik weiger het proces van Nabilla te maken”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Politiek Antwerpen