Alle vereisten om militair te worden onder het vergrootglas: “Huidige fysieke normen achterhaald”

Het Belgisch leger – massaal op zoek naar nieuwe militairen – hervormt de selectieprocedure, wegens “niet meer aan de huidige situatie aangepast”, aldus defensieminister Ludivine Dedonder (PS). Staan onder meer ter discussie: de strenge oogvereisten voor piloten, wat te doen met kandidaten met gehoorproblemen, maar ook het verbod om iemand met diabetes aan te werven.

Werner Rommers

Bij Defensie is al een tijdje een gigantische rekruteringscampagne bezig. Komend jaar worden nog eens 2.500 militairen voor het actieve kader en 1.000 reservemilitairen aangeworven, net als enkele honderden burgers. Nu wil Defensie de selectieprocedure ook gaan moderniseren. Bedoeling is het leger “meer open en toegankelijk te maken voor wie over de juiste capaciteiten en ingesteldheid beschikt”, aldus het kabinet van minister Dedonder.

Zo zullen de medische vereisten voor militairen in spe worden versoepeld. “De criteria zijn niet meer aan de huidige situatie aangepast”, zegt Dedonder. Daardoor moet Defensie geïnteresseerde mensen nu weigeren, terwijl de reden ervoor soms al achterhaald is.

Hoorapparaat

Werkgroepen bestuderen daarom de verschillende criteria in het licht van “de medische vooruitgang van de voorbije jaren”, verduidelijk het kabinet van de defensieminister. “De huidige criteria dateren van 2003, sindsdien is er op medisch vlak heel wat veranderd.” Ook worden de Belgische criteria vergeleken met die van de buurlanden en eventuele vereisten die de NAVO oplegt.

Nee nu de zeer strenge oog-vereisten om piloot te worden bij de Belgische luchtmacht. Experts gaven eerder al aan dat de lat bij ons veel hoger ligt dan in verschillende buurlanden, waardoor we mogelijk erg talentvolle legerpiloten al op voorhand afschrijven. Maar er wordt ook naar gehoorproblemen gekeken, “bijvoorbeeld of voor sommige functies binnen Defensie een hoorapparaat kan worden toegestaan.”

Diabetes

Kandidaat-militairen met diabetes zijn vandaag nog “uitgesloten van het militaire ambt”, maar ook zij zullen straks bepaalde militaire functies kunnen opnemen. De Diabetes-liga juicht de evolutie toe. “Er is de voorbije jaren een enorme technologische evolutie geweest, waardoor mensen met diabetes hun suikerwaarden vandaag gemakkelijker en nauwgezetter kunnen monitoren”, zegt woordvoerder Inge Everaert. “Het maakt dat het risico op plotse gezondheidsproblemen bij diabetespatiënten vandaag veel lager ligt dan vroeger.”

Zij wijst erop dat ook in andere Europese landen sommige militaire functies intussen al wel toegankelijk zijn voor mensen met diabetes. “Niet elke job bij het leger zal kunnen voor iemand met diabetes, dat beseffen wij ook. Wat niet wegneemt dat het voor veel andere jobs bij het leger vandaag eigenlijk geen beletsel meer mag zijn.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER