©  BELGA

Vlaanderen komt met compenserende maatregel voor Ventilus-hoogspanningslijn: mensen kunnen eigendom verkopen aan Elia of krijgen compensatie

Eigenaars van een woning of bedrijf, binnen een afstand tot 100 meter van een nieuwe hoogspanningslijn, zullen hun eigendom kunnen verkopen aan hoogspanningsnetbeheerder Elia. Dat staat in de compenserende maatregelen die Vlaanderen voorstelt voor het project. Wie de verkoop niet wil, krijgt recht op een compensatie.

jvhBron: BELGA

De Vlaamse regering schaarde zich vorige week achter het bovengrondse tracé voor hoogspanningslijn Ventilus in West-Vlaanderen. In ruil zouden er bijkomende flankerende maatregelen komen.

Daarvoor moeten er afspraken komen met netbeheerder Elia, maar die valt onder de federale bevoegdheid. Daarom maakt de Vlaamse regering de voorstellen vrijdag over aan de federale overheid met de vraag ze te implementeren.

LEES OOK. Deze boer krijgt vier plagen tegelijk op zijn dak: “Demir wil ons de moed afpakken”

Tot 100 meter

Eigenaars van een woning binnen een afstand tot 100 meter van een nieuwe hoogspanningslijn zullen hun eigendom kunnen verkopen aan Elia. Daarvoor wordt een erkend schatter aangesteld. Momenteel is de perimeter nog 35 meter. Wie zijn woning niet wil verkopen, heeft recht op een compensatie, afhankelijk van de afstand tot de lijn. Op minder dan 35 meter is dat bijvoorbeeld 25 procent van de waarde van de eigendom.

LEES OOK. Demir wil Ventilus-voorstel op tafel leggen: hoe zou dat eruitzien? En wat doen de burgemeesters?

Ook bedrijven binnen een afstand van 100 meter krijgen de mogelijkheid om te verkopen. Bedrijfsgronden die nodig zijn voor de inplanting van hoogspanningsmasten worden aangekocht door Elia. Als de eigenaar niet wil verkopen, kan er ook worden overgegaan tot een recht van opstal, tegen een vergoeding die wordt vastgelegd door een schatter. In geval van overspanning kan ook een vergoeding worden voorzien voor bedrijven die nadeel ondervinden. Die wordt bepaald aan de hand van een expertiseverslag.

Er komt overigens ook een vergoeding voor eigenaars die in de buurt wonen van een bestaande hoogspanningslijn die wordt verzwaard. Die ligt wel lager dan de compensatie voor nieuwe lijnen. Binnen een afstand van 35 meter gaat het bijvoorbeeld om 12,5 procent van de waarde van het eigendom. Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Ventilus zal pas worden vastgesteld als de compensatieregeling definitief is.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER