De twaalf kinderen van de jeugdgemeenteraad legden de eed af in het gemeentehuis van Baarle-Hertog. © rr

Nieuwe jeugdgemeenteraad over de grens gaat van start

Baarle

Twaalf kinderen uit Baarle-Hertog en Baarle-Nassau hebben de eed afgelegd als jeugdgemeenteraadslid.

Dat gebeurde in het gemeentehuis van Baarle-Hertog en symbolisch op de plaats in de raadzaal waar de landsgrens gemarkeerd is. De kinderen van het 5e en 6e leerjaar van de Belgische scholen legden de eed af bij schepen Sophieke Verhoeven (Forum+). De kinderen uit de groepen 7 en 8 van de Nederlandse scholen staken hun hand op voor wethouder Janneke van de Laak. Het doel van de jeugdgemeenteraad over de grens is om kinderen de kans te geven om mee te denken over het gemeentelijk beleid en over onderwerpen uit hun eigen leefwereld. Door te werken met een jeugdgemeenteraad als inspraakmiddel leren kinderen wat democratie inhoudt en hoe een gemeente werkt. De beide gemeenten werken hiervoor samen met de basisscholen.

De jeugdgemeenteraadsleden willen Baarle mooier en veiliger maken. Onder begeleiding van jongerenwerker Djamil gaan de kinderen hun ideeën uitwerken in een plan met acties. Op de volgende vergadering vertellen ze aan de schepen en wethouder welke ideeën ze verder willen uitwerken. (ram)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners