Archiefbeeld ©  BART DEWAELE

Asielcijfers blijven stijgen: 4.224 aanvragen in oktober

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft in oktober 4.224 verzoekers om internationale bescherming geregistreerd. Dat is een stijging met 5,4 procent tegenover september. De totale werklast is ook opnieuw toegenomen van 16.793 dossiers eind september tot 17.050 dossiers eind oktober. Zo blijkt uit cijfers op de website van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen.

jvhBron: BELGA

Terwijl het opvangnetwerk van Fedasil al onder grote druk staat, blijft de asielinstroom toenemen. Voor de tweede maand op rij werden er bij DVZ meer dan 4.000 aanvragen voor internationale bescherming geregistreerd: 4.009 in september en 4.224 in oktober. Ter vergelijking: een jaar geleden, in oktober 2021, telde DVZ 2.407 verzoekers. 

Net als in september kwamen ook in oktober de meeste aanvragen uit Afghanistan (17,5 procent), Burundi (14,8 procent) en Syrië (10,2 procent). Turkije, Palestina, Eritrea, Iran, Moldavië, Congo (DRC) en Rusland vervolledigen de top 10. Intussen heeft Servië wel de visumvrijstelling voor Burundezen geschrapt. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) liet eerder al verstaan dat ze ervan uitgaat dat die maatregel impact zal hebben op het aantal Burundezen dat asiel aanvraagt in ons land.

Het CGVS heeft in oktober 2.049 beslissingen genomen die betrekking hebben op 2.496 personen. Dat is een lichte stijging tegenover de 2.006 beslissingen voor 2.428 personen in september. Het beschermingspercentage lag in oktober op 47,2 procent. In september was dat 40,8 procent.

De totale werklast van het CGVS – dat is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen – is eind oktober opnieuw aangegroeid tot 17.050 dossiers (20.016 personen). Omdat 4.800 dossiers gezien wordt als een ‘normale werklast’ bedraagt de reële werklast 12.250 dossiers, ook dat is een lichte toename tegenover september, toen die achterstand op 11.993 dossiers lag.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER