© ATV

Bedreigd veengebied in Kalmthout krijgt kilometerslange folie om nat te blijven

In het Stappersven aan de Kalmthoutse Heide heeft Natuurpunt een foliescherm van maar liefst een kilometer lang (en vijf meter diep) aangebracht om het veengebied Nol nat te houden. Als het kwetsbare veengebied droogvalt, dreigt heel wat CO2 vrij te komen die daar al duizenden jaren in de grond zit.

jvhBron: BELGA

De Nol is een voormalig veengebied waar sinds de 14de eeuw turf ontgonnen werd en waar nog 32 hectare veen in de bodem voorkomt. Het heeft erg te lijden onder verdroging. “Dat komt deels door de omliggende grachten die de aanpalende landbouwpercelen droog moeten houden, en deels door de zomers die alsmaar droger worden”, zegt Frederik Naedts van Natuurpunt, dat het gebied beheert. “Door een foliescherm te plaatsen, blijft het kostbare water in het gebied zonder dat aanpalende eigenaars hinder ondervinden. En doordat het water langer vastgehouden wordt, zal ook het diepere grondwater aangevuld worden, wat de drinkwatervoorziening ten goede komt.”

(Lees verder onder de foto)

© Robin Fasseur

Het foliescherm moet er concreet voor zorgen dat het veen een hogere waterstand krijgt, wat er op zijn beurt voor zou zorgen dat de bodem niet in contact komt met lucht. Dat laatste zou er immers toe leiden dat het veen wordt afgebroken en dat de daar opgeslagen CO2 vrijkomt.

“Maar een hoger waterpeil is ook interessant voor zeldzame planten zoals zonnedauw, veenpluis en veenmossen”, zegt Naedts. “Die komen nu in de verdrukking door het pijpenstrootje, een gras dat diep kan wortelen en nog een extra duw in de rug krijgt door het teveel aan stikstof dat jaarlijks uit de lucht valt. De vernatting is ook interessant voor vogels die van veen en rust houden.”

De folietechniek is nieuw in Vlaanderen, maar kende al succes in Nederland en Denemarken, klinkt het.

© Robin Fasseur

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Bekijk meer ATV