©  duh

Met PFAS vervuilde grond van 3M mag niet naar Silvamo-stort in West-Vlaanderen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weigert de uitbreiding van het Silvamo-stort in het West-Vlaamse Kortemark met 125.000 m³. De exploitatievergunning voor de reeds bestaande stortplaats wordt wel verlengd, maar zal aan veel striktere normen moeten voldoen. Zo wordt de strengst mogelijke behandeling opgelegd voor PFAS-houdende afvalstoffen, laat de N-VA minister woensdag weten in een persbericht.

wverBron: BELGA

Silvamo in Kortemark baat een bestaande stortplaats voor niet-gevaarlijke afvalstoffen uit. Onder andere grond van saneringen wordt er gestort. Het bedrijf heeft nog een vergunde restcapaciteit van 675.000m³, maar de huidige vergunning eindigt op 19 juni 2023. Silvamo had een verlenging van die vergunning gevraagd en vroeg ook om de stortplaats te mogen uitbreiden met 125.000m³, een grotere loods en twee percolaattanks. Op 12 mei leverde de deputatie een omgevingsvergunning af, maar minister Demir beslist in beroep anders. 

Zo mag de stortplaats niet met 125.000 m³ uitbreiden. Die bijkomende stortcapaciteit (cat. 2) kan voorlopig niet vergund worden omdat de vergunde capaciteit in heel Vlaanderen op dit moment reeds voldoende is voor de komende 10 jaar, luidt het in een persbericht van de minister. 

Striktere voorwaarden

De exploitatievergunning voor de reeds bestaande stortplaats wordt wel verlengd, maar die zal aan veel striktere voorwaarden moeten voldoen dan vandaag het geval is. Zo wordt de strengst mogelijke behandeling opgelegd voor PFAS-houdende afvalstoffen. Enkel PFAS-houdende afvalstoffen beneden 50mg/kg mogen gestort worden. Dat mag bovendien enkel onder zoutcelcondities. Daarnaast worden de strengst mogelijke lozingsnormen opgelegd, de zogenaamde rapportagegrens, die de komende jaren steeds strenger zal worden.

De aflevering van de omgevingsvergunning houdt daarnaast geen goedkeuring in van specifieke afvalstoffen van bijvoorbeeld de Oosterweelwerf, luidt het voorts. “Dat is nooit het geval. De herkomst van afvalstoffen van het bedrijf is een aangelegenheid waarvoor de exploitant andere, administratieve procedures moet doorlopen. De opvolgingscommissie, met daarin buurtbewoners, kan daarin betrokken worden”, luidt het.

Die buurtbewoners en het gemeentebestuur zullen bovendien in de toekomst nauwer betrokken worden. Zo komt er verplicht een halfjaarlijks buurtoverleg en verplicht minister Demir het bedrijf ook een opvolgingscommissie op te richten waarin de  gemeente Kortemark, de omwonenden en milieu-of burgerbewegingen vertegenwoordigd zijn, samen met een bodemdeskundige.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER