De werken in de Ternesselei gaan volgens de gemeente goed vooruit, al zijn niet alle inwoners het daar mee eens. Ze zitten al sinds augustus met de voeten in het zand. © RR

Stilaan zicht op asfalt in woestijngebied Ternesselei

Wommelgem -

De herinrichting van de Ternesselei en Dasstraat schiet volgens de gemeente aardig op. Vanaf 18 november start de aannemer met het aanbrengen van het wegdek. Vanaf 5 december wordt er gewerkt van het kruispunt met de Doornaardstraat tot het kruispunt met de Terstraetenweg

Het gescheiden rioleringsstelsel werd gelegd, het slingerend wandelpad kan momenteel al gebruikt worden en de waterdoorlatende opritten werden aangelegd.

Het volgende onderdeel van deze fase is de asfaltering. De betonranden werden reeds aangelegd. Vanaf 18 november start de aannemer met het aanbrengen van de toplaag. De rijbaan zal dan een tijdje niet toegankelijk zijn totdat het asfalt voldoende afgekoeld is. Op 28 november zal de toplaag effectief worden aangebracht. Ook deze laag moet voldoende afkoelen vooraleer je er met de wagen over kan rijden.

Daarna zal de aannemer de rest van fase 1 afwerken. Het gaat dan om onder andere het aanleggen van groenzones en het afwerken van de parkeerplaatsen. Tijdens deze werken is de rijbaan toegankelijk, lokaal kan er tijdelijk alternerend verkeer van kracht zijn. De laatste werken in deze fase zullen afgewerkt zijn tegen de kerstvakantie.

© RR

Fase 2 start op 5 december

Vanaf 5 december wordt de werfzone uitgebreid. In fase 2 wordt er gewerkt van het kruispunt met de Doornaardstraat tot het kruispunt met de Terstraetenweg. De toegang tot de Terstraetenweg is tijdens de werken altijd gegarandeerd. De doorgang via de Doornaardstraat blijft behouden doordat er maar tot in de helft van het kruispunt gewerkt wordt.

Bewoners zullen steeds maximaal toegang hebben tot hun woning. Tijdens de graafwerken voor het plaatsen van de nieuwe riolering, zal het echter niet mogelijk zijn om met de wagen tot aan je woning te rijden. Van zodra de ‘minder hinder’-steenslag geplaatst is, zal het weer mogelijk zijn om met de wagen tot aan de woning te rijden. Het zal wel steeds mogelijk zijn de woning te voet of met de fiets te bereiken.

Wanneer de betonranden gegoten worden, is het niet meer mogelijk om met de auto op je oprit te rijden. Er wordt dan aan de bewoners gevraagd hun wagen buiten de werkzone te parkeren. Na het aanleggen van de opritten en het asfalteren van de weg, wanneer het niveauverschil weggewerkt is, kan je ook opnieuw je oprit bereiken. Bewoners zullen hier steeds op voorhand door de aannemer van op de hoogte gebracht worden met een briefje in de bus.

Omleiding tijdens fase 2. © RR

Omleiding

Er worden twee afvalpunten voorzien. Het verzamelpunt zal aangeduid worden met hekken. De algemene omleiding voor doorgaand verkeer blijft behouden. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten in de Doornaardstraat en in de Ternesselei. Het stukje Ternesselei tussen de Terstraetenweg en de Adolf Mortelmansstraat wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer zodat bewoners van de Terstraetenweg hun woning kunnen bereiken.

Fietsers volgen een lokale omleiding langs ‘t Sween en de Terstraetenweg. De omleiding via de Rollebeekstraat blijft ook nog behouden tijdens het afwerken van fase 1.

Tijdens de kerstvakantie zal de aannemer niet werken. De bouwputten zullen opgevuld worden en er wordt een laag ‘minderhinder’-steenslag aangebracht, zo kunnen auto’s de woningen bereiken. (jaa)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners