©  BELGAIMAGE

België stijgt op Climate Change Performance Index, maar blijft ver van doelstellingen

België stijgt dit jaar tien plaatsen op de Climate Change Performance Index, de jaarlijkse rangschikking van 59 landen plus de Europese Unie op het vlak van de strijd tegen de klimaatverandering, opgesteld door milieu-ngo’s. Ons land prijkt nu op de 39ste plaats. Dat is echter niet eensluidend positief nieuws, stelt het rapport, want ons land blijft nog steeds ver verwijderd van de eigen doelstellingen én van het streven om de klimaatopwarming ver onder de 2 graden Celsius te houden.

Bron: BELGA

LEES OOK. “Om klimaat te redden moet Europa net méér bemesten”: landbouwexpert neemt Vlaams en Europees beleid op de korrel

Met een 39e plaats doet België het merkelijk slechter dan de Europese Unie, die op een 19e plaats (+3) wordt ingeroosterd. Ook buurlanden zoals Nederland (13e, +6) en Frankrijk (28e, -11) doen het duidelijk beter dan ons land.

In vergelijking met vorig jaar gaat België erop vooruit op het vlak van hernieuwbare energie en klimaatbeleid, waarvoor het vorig jaar nog als “laag” werd ingeschaald. Dit jaar behaalt ons land voor deze categorieën de stempel “gemiddeld”. Voor wat uitstoot van broeikasgassen en energiegebruik betreft, blijft de score echter laag.

De auteurs van het rapport verwelkomen het feit dat België sinds 2016 als eerste EU-land niet langer steenkool gebruikt voor de energieproductie. Tegelijkertijd waarschuwen ze er wel voor dat ook de gascentrales op termijn uitgefaseerd moeten worden.

Op het vlak van hernieuwbare energie krijgt ons land vooral goede punten voor de ontwikkelingen op het vlak van de offshore windenergie. Toch blijft het totale aandeel van hernieuwbare energie met 9,83 procent verre van toereikend.

Niet enkel offshore wind

Daarom concludeert het rapport dat België nog steeds ver verwijderd blijft van de doelstelling om de opwarming van de aarde ver onder de twee graden te houden. Om die doelstelling te halen, roepen de auteurs op om biobrandstoffen uit te faseren en volop in te zetten op hernieuwbare energie, zoals windmolens en zonnepanelen.

“Het is niet omdat België beter scoort dan vorig jaar dat we op de goede weg zijn”, stelt Greenpeace België in een reactie. “Onze scores blijven gemiddeld tot laag. We moeten dringend ons energieverbruik verlagen door op grote schaal huizen te isoleren. Ook het aandeel hernieuwbare energie moet op alle vlakken omhoog, niet enkel wat offshore windenergie betreft. En we moeten paal en perk stellen aan biobrandstoffen.”

Biobrandstof

Yelter Bollen van Bond Beter Leefmilieu, die heeft meegewerkt aan het rapport, stelt dat het enkele “positieve ontwikkelingen” bevestigt, onder meer op het vlak van hernieuwbare energie. “Maar een echte structurele trendbreuk blijft uit - zowel op het vlak van energiebesparingen, hernieuwbare energie als CO2-reducties.”

“Een van de hoofdaanbevelingen voor ons land is de uitfasering van biobrandstoffen. In België mengen we nog massaal biobrandstoffen uit voedsel in onze tank. Toch stoten ze over de hele levenscyclus vaak meer CO2 uit dan fossiele brandstoffen en hebben ze een negatieve impact op biodiversiteit, mensenrechten en de wereldwijde voedselzekerheid.”

Omdat geen enkel land op koers ligt om de opwarming onder de anderhalve graad Celsius te houden, blijven de eerste drie plaatsen op de ranking open. Denemarken scoort andermaal het best met een score van 79.61. ‘s Werelds grootste uitstoters China en de VS bengelen achteraan op respectievelijk een 51e (-13) en 52ste plaats (+3). Iran, Saoedi-Arabië en Kazachstan sluiten de ranglijst af.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER