©  ROBIN UTRECHT

Vlaamse maatregelen Groeipakket onvoldoende om extra kosten te compenseren: “Regering verarmt gezinnen”

De maatregelen die de Vlaamse regering heeft genomen rond het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag, zijn onvoldoende om de extra kosten voor kinderen te compenseren. Dat staat te lezen in het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). De Vlaamse sociale partners dringen in dat advies ook aan op een “grondige en globale evaluatie van het Groeipakket”.

debnBron: BELGA

De SERV heeft zich gebogen over het programmadecreet over de Vlaamse begroting voor 2023. Dat decreet bundelt de maatregelen die de regering neemt om de begroting voor volgend jaar te kunnen uitvoeren. In haar advies geeft de SERV een reeks punctuele opmerkingen.

LEES OOK. 730.000 Vlamingen hebben recht op jobbonus: bekijk hier of je erbij bent en hoeveel geld je krijgt

Bij de opmaak van de begroting heeft de Vlaamse regering stevig gediscussieerd over de indexering van het Groeipakket. Die hoog oplopende discussie leidde zelfs tot het uitstel van de Septemberverklaring. Uiteindelijk besliste de regering-Jambon om het Groeipakket niet aan de spilindex te koppelen, maar om de indexering wel opnieuw op 2 procent in plaats van 1 procent te brengen. Daarnaast werd de doelgroep voor de sociale toeslagen uitgebreid en kwam er een eenmalige sociale toeslag van 100 euro in 2022 en 2023. 

“Grote nood”

De SERV maakt een aantal bedenkingen en plaatst kritische kanttekeningen bij de gang van zaken. Zo wijzen de sociale partners er onder meer op dat de Vlaamse regering ervoor heeft gekozen om de extra middelen die ze via de dotaties krijgt voor de financiering van de gezinsbijslagen “niet volledig inzet voor het Groeipakket”. 

“De voorgestelde maatregelen compenseren de extra kosten voor kinderen ten gevolge van de hoge inflatie niet volledig”, stelt de SERV. Dat lijkt koren op de molen van de critici die zeggen dat de Vlaamse regering bespaart op de kinderbijslag.

De SERV wijst er ook op dat de discussie over het Groeipakket jaarlijks terugkeert, maar dat de beloofde evaluatie van het Groeipakket uitblijft. Volgens de sociale partners is er “dringend nood aan een grondige en globale evaluatie van het Groeipakket”. 

LEES OOK. Conner Rousseau (Vooruit) hakt fel in op CD&V tijdens debat over Septemberverklaring: “Vertrouwen in de politiek volledig onder nul geduwd”

Die grondige evaluatie is nodig als basis voor toekomstige wijzigingen aan het Groeipakket, is de boodschap.  “Die fundamentele oefening moet van het Groeipakket een robuust en toekomstbestendig instrument maken dat betekenisvol en relevant blijft investeren in kinderen en jongeren binnen een duurzaam financieel kader”, zo staat te lezen in het advies. 

De SERV wil alvast meewerken aan die oefening. De sociale partners zullen in 2023 ook zelf overleggen over de evaluatie van het Groeipakket en over “mogelijke aanpassingen en aanbevelingen naar de beleidsperiode 2024 - 2029”.

“Vlaamse regering verarmt gezinnen”

“De SERV bevestigt duidelijk wat wij al zeer lang zeggen. Deze Vlaamse regering verarmt gezinnen met kinderen. Ze slagen er bovendien ook niet in om onze meest kwetsbaren écht te beschermen”, reageert Vlaams parlementslid Hannes Anaf (Vooruit). Volgens Anaf gaat de koopkracht van de Vlaamse gezinnen er op achteruit. “Dat is voor ons echt onaanvaardbaar. Voor ons is het duidelijk: koppel het kindergeld terug aan de spilindex en geef gezinnen terug waar ze recht op hebben”, aldus Anaf. 

Het Vooruit-parlementslid schaart zich ook achter het pleidooi van de SERV om het Groeipakket grondig te evalueren. “De ‘evaluatie’ die de regering vorig jaar deed, was echt een lachertje. In plaats van externe experten daarbij te betrekken, werd het een interne evaluatie die het systeem niet fundamenteel in vraag durfde stellen. We mogen geen schrik hebben van heilige huisjes”, aldus nog Anaf.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER