De start- en landingsbaan, hier tijdens een cursus zweefvliegen, wordt deels onthard. ©  Mia Uydens

Ruim vijftien hectaren van vroeger militair vliegveld worden volgende zomer onthard

Malle, Zoersel -

In de zomer van 2023 zal het Agentschap Natuur en Bos (ANB) starten met het ontharden van meer dan vijftien hectaren van het voormalig militair reservevliegveld in Malle. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (CD&V) uit Zoersel na een parlementaire vraag.

Kristin Matthyssen

Bedoeling is om er zo de voormalige hoogwaardige natuur te herstellen, maar ook om de infiltratie van regenwater te bevorderen. Eens dat deze werken zijn uitgevoerd, kan het domein deels worden opengesteld voor zachte vormen van recreatie. Het vliegveld van Malle is een uitzonderlijk waardevol natuurgebied.

Op 31 januari 2020 gaf de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring aan het GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) voor het domein van het voormalig militair reservevliegveld Malle-Zoersel. Het domein zou aanvankelijk worden aangekocht door een consortium van private eigenaars, Natuurpunt en Pidpa, maar werd uiteindelijk verkocht aan waterbedrijf Pidpa (42 ha) en het Agentschap voor Natuur en Bos (170 ha).

De natuurwaarde van het domein is zoals gezegd groot, maar momenteel zijn er ook nog grote stroken verharde oppervlakten. Alleen al de start- en landingsbaan is bijna drie kilometer lang en 45 m breed. Veel langer dan de sportvliegtuigjes van de Aero Para Club der Kempen nodig hebben. Daarnaast ligt nog een parallelle taxiweg uit betonplaten van 2,4 kilometer lang en 22 m breed. Verder zijn er op het terrein oude vliegtuigloodsen, schuilbunkers, brandstofdepots en munitieopslagplaatsen uit beton, asfalt en baksteen aanwezig.

De start- en landingsbaan is bijna drie kilometer lang.  ©  rr

Het ANB voerde daarom een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot het verwijderen van niet noodzakelijke constructies. Op basis van deze inventarisatie plant ANB een grootschalig onthardings- en afbraakproject dat van start zal gaan in de zomer van 2023, zo vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan minister Demir.

Volgens de informatie die Schryvers kreeg zou hierbij meer dan 15 ha worden onthard. Door deze onthardingen kunnen doelstellingen worden gerealiseerd in het kader van Natura 2000 en Blue Deal. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuur. Bedoeling is waardevolle leefgebieden van dieren en planten te beschermen en waar nodig te ontwikkelen en herstellen. Blue Deal is dan weer een ambitieus programma om proactief de kans op waterschaarste in Vlaanderen te beperken.

Het grootschalig verwijderen van verhardingen vermindert de regenwaterafvoer en vergroot de infiltratie. Hierdoor wordt het grondwater structureel aangevuld en houdt het gebied structureel meer water vast. De vrijgekomen ruimte biedt bovendien mogelijkheden tot uitbreiding van beoogde vegetatietypen.

“Eens dat de afbraak- en onthardingswerken voltooid, kan het domein deels worden opengesteld voor zachte vormen van recreatie, in overleg met eigenaar en de al aanwezige gebruikers en met respect voor de regelgeving,”, weet Schryvers nog. “Dat de minister bevestigt dat dit mogelijk zal worden, juich ik alvast toe. Het is een prachtig gebied, laat mensen uit de omgeving hier dan ook mee van genieten.”

Vijftien hectaren is veel, maar wie tijdens de Sluitingsprijs Oostmalle al eens zijn auto heeft geparkeerd op de startbaan en de resterende afstand te voet heeft afgelegd tot aan het wedstrijdparcours, weet dat de betonoppervlakte oneindig lijkt. In dat opzicht kan er best wat af. Transportconstructeur Van Hool, die er vroeger zijn bussen testte, heeft bij de aankoop afgelopen zomer zijn opzeg gekregen, al werd dat toen niet als een ramp ervaren.

Voor alle duidelijkheid: wandelaars mogen momenteel nog geen herfstwandelingen op het vroeger militair domein maken.

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio