© ATV

Sportclubs krijgen 53 miljoen euro energiesteun

De beloofde energiesteun, wegens de stijgende kosten, komt er. Er ligt 53 miljoen klaar, het gros in de vorm van goedkope leningen.

Hans Jacobs

“Heel wat van onze sportclubs zijn in deze crisis extra kwetsbaar, omdat ze in het verleden onvoldoende hebben kunnen investeren in energiezuinigheid en duurzaamheid. We moeten deze crisis aangrijpen om een structurele verbetering te realiseren voor de clubs.” Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) wil sportclubs ondersteunen tijdens deze energiecrisis. Er ligt 53 miljoen klaar. Vijftig miljoen euro is voorzien voor energieleningen, sportclubs of - federaties kunnen lenen met een rente van 1 procent. Het gaat over clubs die energiebesparende investeringen willen nemen, kunnen beroep doen op deze leningen. De andere 3 miljoen euro is een soort ‘noodhulp’, voor clubs die nu al in de problemen komen door de stijgende energiefacturen.

“We appreciëren de steun die Vlaams minister van Sport Ben Weyts vrijmaakt om sportclubs door deze crisis te loodsen, waarbij er zowel op de korte als de langere termijn wordt gekeken”, zegt Koen Umans, voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie. “We vinden het positief dat sportclubs van rechtstreekse financiële ondersteuning kunnen genieten met de sportfederaties als doorgeefluik én tegelijkertijd ruimte krijgen voor duurzame investeringen. De rechtstreekse financiële steun is een welgekomen hulp, maar we moeten realistisch zijn en beseffen dat deze onvoldoende is om de stijgende energiefacturen helemaal tegemoet te komen. We raden onze sportclubs aan om maximaal gebruik te maken van de noodleningen, die als hefboom kunnen dienen om duurzaam te investeren in energiebesparende projecten.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Sport