STANDPUNT. Hun ode aan levenslange liefde was waarschijnlijk de meest opmerkelijke creatie van Nicole en Hugo

Nicole en Hugo gaan misschien de Vlaamse canon niet halen, zoals die nu vorm krijgt in het werk van een commissie van negen wetenschappers (een onderneming die wordt afgebrand door een aantal historici, maar daar gaat het nu even niet over). Nicole en Hugo zullen misschien ook niet snel als voorbeeld worden aangehaald in debatten over Vlaamse gemeenschapsvorming of identiteit zoals Bart De Wever en socioloog Mark Elchardus dat zien. Of misschien juist wel, eigenlijk, als je het nagaat.

Dirk Hendrikx
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Keuze van de Redactie

MEER OVER