©  BART DEWAELE

Bijna 57.000 kinderen en jongeren kwamen in 2021 in contact met jeugdhulp

Vorig jaar zijn 56.671 kinderen en jongeren in contact gekomen met jeugdhulp. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het agentschap Opgroeien. Bijna alle cijfers zitten in stijgende lijn, gaande van pleegzorg (+ 5,2%) tot de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (+ 8,8%). Het aantal kinderen en jongeren in een leefgroep van een jeugdhulpvoorziening daalde wel licht, maar dat kan deels verklaard worden door de coronacrisis.

gjsBron: BELGA

De jeugdhulp bereikt jaar na jaar meer kinderen en jongeren. In 2021 kwamen in totaal 56.671 kinderen en jongeren tussen 0 en 25 jaar in contact gekomen met het agentschap Opgroeien voor jeugdhulp. In 2020 ging het nog om 50.628 kinderen en jongeren. Maar een heldere vergelijking tussen de twee jaar is moeilijk omdat in 2020 de jongeren in een Naadloos Flexibel Traject (NAFT), een traject tegen vroegtijdig schoolverlaten, nog niet werden meegeteld en vorig jaar wel. 

LEES OOK. Code rood voor mentaal welzijn van jongeren: “Sinds maart 2021 is aantal aanmeldingen voor crisisjeugdhulp nooit zo hoog geweest”

In ieder geval blijft de nood aan jeugdhulp “ontzettend hoog”, zegt Niels Heselmans, woordvoerder van het agentschap Opgroeien. “Zowel bij jeugdhulporganisaties, pleegzorg, de Vertrouwenscentra Kindermishandeling, crisismeldpunten, de ondersteuningscentra jeugdzorg als bij de sociale diensten van de jeugdrechtbank merken we een stijging in het aantal kinderen en jongeren dat ondersteuning nodig heeft, vanwege een moeilijke thuissituatie of na een jeugddelict.”

Meer meisjes

Zo is het aantal begeleidingen bij de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg  gestegen van 16.535 in 2020 naar 17.995 in 2021, een stijging met bijna 9%. Opvallend daar is dat er vooral meer meisjes worstelen met hun mentaal welzijn, een fenomeen dat zich niet enkel aftekent in Vlaanderen. Verder is het aantal oproepen bij de crisismeldpunten met bijna een vijfde gestegen, een stijging die zich ook heeft doorgezet in de eerste maanden van 2022.

Ook de pleegzorg zit nog steeds in de lift. In 2021 ging het om 9.914 kinderen en jongeren, een stijging met 5,2%. .”Steeds vaker wordt ingezet op ondersteunende pleegzorg, waarbij kinderen thuis kunnen blijven opgroeien in combinatie met de zorg van een pleeggezin”, legt Heselmans uit.

Ook het aantal kinderen en jongeren dat vanwege een beperking begeleid worden door een voorziening voor personen met een handicap steeg licht: van 13.152 in 2020 naar 13.710 in 2021 (+4,2%).

Toch daling

Een van de weinige dalende cijfers is dat van het aantal kinderen en jongeren dat in een leefgroep van een jeugdhulpvoorziening verblijft. Dat aantal is teruggevallen tot 7.473 of een lichte daling met 2,3%. Volgens Heselmans kan die daling voor een deel verklaard worden door de coronacrisis, die een impact had op de werking van de leefgroepen en op de in- en uitstroom in de voorzieningen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER