Themabeeld ©  Sabine Joosten & belga

CD&V op ramkoers met minister Demir rond strenge mestnormen voor boeren: “Binnenkort geen frieten van Vlaamse aardappelen meer”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil tegen het einde van het jaar een zevende mestactieplan (MAP7) klaar hebben omdat de waterkwaliteit in Vlaanderen ondermaats is. Een eerste voorstel, waarover de Vlaamse regering de komende weken onderhandelt en dat De Tijd kon inkijken, omvat erg strenge regels voor bemesting in de landbouw. CD&V reageert afwijzend.

jvhBron: BELGA

Demir wil op alle akkers langs een waterloop een teeltvrije zone van 6 meter breed, waardoor duizenden hectare landbouwgrond uit productie zou gaan. De maximale bemestingsnormen moeten 15% naar omlaag. Vanaf 2024 wil ze jaarlijks een volledig bemestings­verbod laten ingaan op 1 augustus.

In gebieden met de slechtste waterkwaliteit, waarvan er volgens de MAP7-indeling straks veel meer zijn, gaat Demir het verst. Ze denkt aan een verbod om aardappelen en groenten te telen die pas na 1 september geoogst worden, een verplichting om vaker rustgewassen te planten en een reconversieplan naar meer biolandbouw.  De maatregelen moeten voorkomen dat te veel fosfor en nitraat in waterlopen belanden.

“Als verbod erdoor komt, kan je kruis maken over groenteteelt in West-Vlaanderen”

Is er een nieuw conflict op komst tussen N-VA en CD&V in de Vlaamse regering, na de kinderbijslag, de hoogspanningslijn Ventilus en het stikstofdossier?

Minister Demir bereidt een streng nieuw mestactieplan voor en CD&V verwerpt het voorstel nu al.

Demir wil op alle akkers langs een waterloop een teeltvrije zone van 6 meter breed, waardoor duizenden hectare landbouwgrond uit productie zou gaan. De maximale bemestingsnormen moeten 15 procent naar omlaag. Vanaf 2024 wil ze jaarlijks een volledig bemestings­verbod laten ingaan op 1 augustus.

In gebieden met de slechtste waterkwaliteit gaat Demir het verst. Ze denkt aan een verbod om aardappelen en groenten te telen die pas na 1 september geoogst worden, een verplichting om vaker rustgewassen te planten en een reconversieplan naar meer biolandbouw. 

De maatregelen moeten voorkomen dat te veel fosfor en nitraat in waterlopen belanden.

“Hallucinant voorstel”

Na de druk op de veeboeren in het stikstofdossier zet het zevende mestactieplan nu druk op de groente- en aardappeltelers.

“Als het verbod op een late oogst erdoor komt, kan je een kruis maken over groenteteelt in West-Vlaanderen en wordt het areaal aardappelen dat in Vlaanderen nog geteeld kan worden enorm beknot”, zegt Thijs Vanden Nest, bemestingsexpert van het onderzoekscentrum ILVO.

De verwerkende industrie spreekt van een “hallucinant voorstel” en het “doodgraven van een hele sector”. “Deze maatregelen werden door de minister zonder voorafgaand overleg of betrokkenheid van enige partij in de regering, het parlement of de stakeholders voorgelegd”, luidt het bij de landbouworganisaties. De organisaties laten verstaan dat ze zich met hun leden zullen beraden over mogelijke acties.

Demir zegt “dat ze moeilijk lager kan gaan dan dit voorstel”, bij CD&V is te horen dat het “niet de bedoeling kan zijn boeren met onhaalbare regelgeving weg te pesten”.

CD&V: dit is geen basis voor gesprek

“Dit voorstel is geen basis voor gesprek”, zo reageert minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V)  zaterdag. “Met dit voorstel gaat een groot deel van onze eigen Vlaamse voedselproductie op de schop.”

Brouns hamert erop dat het mestbeleid moet uitgetekend worden met alle betrokken partners op het terrein. “Dat is zeer belangrijk in dit dossier, aangezien de gevolgen op het terrein vaak zeer ingrijpend zijn”, stelt hij. Samen moet gezocht worden naar “een werkbaar en resultaatgericht plan, waarbij er rekening wordt gehouden met de vooropgestelde doelen inzake waterkwaliteit én de rentabiliteit van onze land- en tuinbouw”. 

“Met dit voorstel gaat de aardappelteelt en de groentekweek op de schop. Kunnen we binnenkort wel nog frieten eten van Vlaamse aardappelen?”, menen CD&V’ers Peter Van Rompuy en Tinne Rombouts. Ook partijvoorzitter Sammy Mahdi is die mening toegedaan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Demir reageert

Op Twitter heeft Zuhal Demir al gereageerd op de commotie: “We hebben het overleg met de landbouworganisaties over het nieuwe mestactieplan pas opgestart. Voorbarige en onjuiste conclusies trekken helpt dan ook niemand vooruit. We werken verder op basis van rationele argumenten.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER