Buurtbewoner Frans De Wachter is tevreden over het nieuwe stuk fietssnelweg. “Het is grandioos”, zegt hij. © Dirk Vertommen

Nieuw stuk fietssnelweg tussen Mechelen en Zemst valt in de smaak, nog twee projecten te gaan

Mechelen, Zemst -

Over een traject van ruim een kilometer tussen Mechelen en Zemst is dinsdag een van de meest comfortabele stukken geopend van de fietssnelweg Antwerpen-Brussel (F1). In de buurt is het enkel nog wachten op de realisatie van het ontbrekende gedeelte tussen de Abeelstraat en de tangent, een lastig stuk. Elders in de stad wacht de fietssnelweg in de omgeving van station Nekkerspoel nog op verbetering. Ook dat wordt een uitdaging.

Sven Van Haezendonck

Met de opening van de fietsboulevard in de Colomalaan heeft de stad recent het laatste puzzelstukje gelegd van de nieuwe fietsinfrastructuur langs de tangent. Die maakt deel uit van de F1, waarvan de provincie Antwerpen het traject tot aan de grens met Zemst voor haar rekening neemt. Een eerste deel tussen de Abeelstraat en de provinciegrens met Vlaams-Brabant in Zemst is gerealiseerd.

Een delegatie van het provincie- en stadsbestuur heeft het dinsdagmorgen ingereden. De provincie investeerde 1,78 miljoen euro in de aanleg. Voor 50% van die investering kan ze rekenen op een tegemoetkoming uit het Kopenhagenfonds. “Dit soort fietssnelwegen zijn ideaal om het kopje leeg te maken als je onderweg bent”, zegt Luk Lemmens (N-VA), Antwerps gedeputeerde voor mobiliteit.

Gedeputeerde Luk Lemmens, burgemeester Alexander Vandersmissen en schepenen Vicky Vanmarcke en Patrick Princen hebben het nieuwe fietspad ingereden. © Dirk Vertommen

LEES OOK. Mechelen kiest voor Hollandse klapbrug om Winketkaai te verbinden met nieuwe stadswijk Keerdok

De aanleg gebeurde - zoals gebruikelijk tegenwoordig - in roodbruin asfalt. “Dat fietst erg aangenaam en vlot, beter dan het beton op het fietspad naast de tangent”, vertelt buurtbewoner Frans De Wachter. Hij heeft het nieuwe stuk al een paar keer uitgetest voor de officiële openstelling. “Het is een heel mooie realisatie. Je zit tussen de natuur en je ziet al eens een trein rijden, het is grandioos”, zegt hij.

Fietspad van 4,5 meter breed

En het fietspad is bovendien een stuk veiliger, want nagenoeg vrij van conflicten met autoverkeer. “Deze fietssnelweg is een goed alternatief voor de drukke Brusselsesteenweg en voor de Zemstbaan. Daar ligt het fietspad er verschrikkelijk bij”, legt Frans De Wachter uit.

De Mechelaar verheugt zich ook over de breedte van het fietspad. Het is 4,5 meter, precies zoals de nieuwe norm voorschrijft. “Opvallend breder dus dan de fietsostrades (drie meter, red.) die we in de beginjaren aanlegden. Dat trachten we overal te doen, maar het lukt niet overal”, vertelt Lemmens.

Het fietspad is 4,5 meter breed, precies zoals de nieuwe norm voorschrijft. ©  Dirk Vertommen

Zo’n moeilijke plek is het ontbrekende stuk van 750 meter tussen de Abeelstraat en de tangent, achter de Mercedes-garage en restaurant Passade door. Tussen de bebouwing en de spoorweg is daar weinig ruimte. “In het voorjaar van 2023 moeten wij de resultaten kennen van een studie en op welke manier de realisatie in het talud financieel haalbaar is”, zegt Luk Lemmens. In afwachting moeten fietsers omrijden via de Brusselsesteenweg of de Jubellaan.

Groot project aan Nekkerspoel

Nog een veel groter project wacht de provincie en de stad met de realisatie van de verbinding van de F1 tussen station Nekkerspoel en de tangent. Het is de ambitie om daar de fietssnelweg op hoogte door het trekken achter het stationsgebouw. Via een fietsbrug over de Nekkerspoelstraat zou die dalen tot onder de sporen, om zo de verbinding te maken met de fietstunnels op het Douaneplein (N15).

De stad heeft op het Lakenmakersplein ook plannen voor een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Afleidingsdijle.

Voor het ontbrekende stuk moeten fietsers voorlopig nog over de Brusselsesteenweg. © Dirk Vertommen

LEES OOK. AWV trakteert met koffiekoeken en gadgets om vernieuwd fietspad Leuvensesteenweg te vieren

Helemaal klaar is het nieuwe stuk fietssnelweg tussen de Abeelstraat en Zemst overigens nog niet. De aannemer moet nog belijning aanbrengen en in november plaatst Fluvius verlichting. “We hebben niet alleen aandacht besteed aan comfort en veiligheid, maar ook aan duurzaamheid. Om het grondwaterpeil te bewaken, wordt regenwater optimaal opgevangen in wadi’s”, vertelt gedeputeerde Lemmens.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Blikvangers Mechelen