Aangeboden door JOBAT

Jobmarkt in energiesector kleurt alsmaar groener

Schone energie is vandaag wereldwijd al goed voor de helft van de werkgelegenheid in de energiesector. Dat aandeel zou zelfs snel nóg kunnen groeien naarmate de overgang naar propere energie versnelt. Met 14 miljoen nieuwe banen tegen 2050.

William VisterinBron: Jobat.be

De inschatting komt van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Het gaat onder meer om mensen die werken rond hernieuwbare energie, isolatie en de bouw van elektrische voertuigen. In totaal werken er 65 miljoen mensen in de sector. Meer dan de helft van die banen bevindt zich in Azië, en dan vooral in China.

De organisatie verwacht dat de energiesector dit jaar de snelste werkgelegenheidsgroei in jaren zal kennen. Met schone energie, waar het IEA trouwens ook kernenergie bij telt, als drijfveer. De groei moet vooral komen van banen rond hernieuwbare energiebronnen, zoals windmolenparken en zonneprojecten, en de isolatie van gebouwen.

Shift naar schone energie

In alle scenario’s die de IEA vooropstelt, weegt de groei in schone energie op tegen de afname van banen in de fossiele sector. In de meest ambitieuze vooropstelling – een klimaatneutrale economie tegen 2050 – zou de overgang wereldwijd 14 miljoen nieuwe banen creëren in verband met schone energietechnologieën. Met een shift van 5 miljoen banen uit fossiele brandstoffen.

Maar de groei naar groen zou ook extra vaardigheden en opleiding vereisen voor naar schatting 30 miljoen werknemers.

“Een cruciaal onderdeel van een mensgerichte energietransitie is het scheppen van nieuwe hoogwaardige banen,” stelt Fatih Birol, uitvoerend directeur van het IEA, “naast het bijscholen en opleiden van de bestaande arbeidskrachten in de energiesector”.

Upload of update je cv op Jobat.be

Bron: Jobat.be