© ATV

Aanleg Spoorpark is met enkele jaren uitgesteld

Antwerpen, Borgerhout -

De aanleg van het Spoorpark op de verhoogde spoorwegberm tussen Antwerpen en Borgerhout is voor enkele jaren uitgesteld. Normaal zou die volgend jaar starten alleen ligt Infrabel dwars. De spoorwegbeheerder zou het terrein pas in de loop van 2025 kunnen verlaten.

Sacha Van Wiele

Het Antwerpse schepencollege keurde in mei nog het voorontwerp goed van het Spoorpark tussen Draakplaats in Antwerpen en Luitenant Naeyaertplein in Borgerhout. Het opzet was dat de aanleg dan in 2023 zou beginnen. Daar steekt spoorwegbeheerder Infrabel nu een stokje voor.

“Ik betreur dit zeer”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA). “Dit is echt een mooi project en ik had het dan ook graag in 2024 gerealiseerd. Alleen laat Infrabel nu weten dat het pas ten vroegste in 2025 dit terrein kan verlaten. Het terrein wordt nog gebruikt voor de opslag van onder meer niet-spoorgebonden materiaal, zoals helmen en hesjes. Ze gaan verhuizen naar Aarschot of Hasselt. Daardoor zal het langer wachten zijn op het park, dus ten vroegste 2026.”

De ambitie voor het Spoorpark was om twee buurten op een groene manier met elkaar te verbinden. Authentieke spoorobjecten zoals de treinsporen worden in de verf gezet en er komt een wandel- en fietspad op buurtniveau.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Annick De Ridder