©  BERT DE DEKEN

Meer dan 700 banen op de tocht in dienstenchequesector, en er is daar al een personeelstekort

Door de uitdoving van een Vlaamse tegemoetkoming voor mensen met een beperktere productiviteit dreigen 732 mensen hun job in de dienstenchequesector te verliezen. Dat zou slecht nieuws zijn voor die werknemers, maar ook voor de sector, die nu al met een tekort aan personeel kampt.

Hannes Cattebeke

Momenteel werken in de Vlaamse dienstenchequesector nog 732 mensen met een SINE-statuut. Het zijn kwetsbare werknemers, met een lagere productiviteit, die dankzij een tegemoetkoming van de overheid met begeleiding aan het werk gezet worden.

Stelselmatig worden die statuten, die ook in andere sectoren voorkomen, vervangen en ondergebracht onder de nieuwe noemer ‘individueel maatwerk’. De Vlaamse regering wil dat SINE (sociale inschakelingseconomie) in de dienstenchequesector binnen twee jaar volledig is uitgedoofd.

“Duurder voor werkgever”

De totale SINE-tussenkomst van de overheden (RSZ-vermindering en netto loontoeslag) bedraagt ongeveer 10.000 euro per voltijdse werknemer. Ook binnen individueel maatwerk zullen mensen tewerkgesteld kunnen worden met een begeleidings- en loonpremie.

“Alleen kunnen dienstenchequebedrijven daar geen gebruik meer van maken”, zegt Vlaams Parlementslid Caroline Gennez (Vooruit). “Zonder die tegemoetkoming zullen die mensen dus duurder worden voor hun werkgever. In een sector waar de marges bijzonder klein geworden zijn, zal dat in veel gevallen betekenen dat ze moeten vertrekken.”

LEES OOK. Indexering? Dit bedrijf legt personeel stevige loonsverláging op: “Nooit vertoond en ten zeerste af te raden”

“Het zijn vooral de kleine ondernemingen die werken met kwetsbare profielen”, zegt Gennez. “Als ze die toch nog willen tewerkstellen, dreigen zij over de kop te gaan.” De 732 werknemers met een SINE-statuut in de dienstenchequesector zijn aan de slag bij mensen thuis als huishoudhulp of in strijkateliers.

Ook voor de bedrijven in die sector – naast enkele kleine privéondernemingen vooral gemeentelijke sociale economie-ondernemingen – zou hun vertrek een aderlating kunnen zijn. “Het zou zonde zijn die honderden mensen te verliezen”, zegt Gennez.

Minister van Werk Jo Brouns (CD&V) zegt dat hij oor heeft naar de bezorgdheden en dat dienstenchequebedrijven in aanmerking komen voor een begeleidingspremie. “Maar dat is geen loonsubsidie voor de werknemer zelf”, zegt Gennez.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER