© ATV

Districten ontsnappen niet aan besparingen van stad Antwerpen

Antwerpen -

De Antwerpse districten moeten vijf procent besparen op hun werkingsmiddelen. Dat komt neer op een inlevering van 635.000 euro per jaar. “De stad kiest wat de districten betreft opnieuw voor de botte bijl”, zegt Ben Van Duppen (PVDA), Borgerhouts districtsschepen van Begroting.

Sacha Van Wiele

De stad Antwerpen moest op zoek gaan naar ongeveer 70 miljoen euro aan besparingen. In het kader hiervan worden ook de budgetten van de districten verminderd. “Het klopt dat we de dotatie aan de districten verminderen”, zegt Koen Kennis (N-VA), Antwerps schepen van Financiën. “De stad levert inspanningen en we vragen de districten hetzelfde te doen.”

Het districtsbestuur van Borgerhout is over deze beslissing niet te spreken. Het gaat om bijna 50.000 euro per jaar.

Ben Van Duppen. © rr

“De stad kiest voor de districten opnieuw voor de botte bijl en legt een lineaire besparing op van vijf procent,” zegt Ben Van Duppen. “Ze bespaart stevig op onze werking, maar beweert dat de mensen er niets van zullen voelen. Dat klopt niet. De stad wil sterke wijken, maar bespaart meteen op het laagste niveau.”

Borgerhouts districtsburgemeester Marij Preneel (Groen) had liever gezien dat de stad zou besparen op enkele stedelijke investeringen. “Ik denk daarbij aan nutteloze projecten zoals de ondergrondse parking in de Mellaertsstraat. De twee miljoen euro die daaraan wordt verspild, kan veel beter in de districten worden geïnvesteerd.”

Slechtste leerling

Schepen Kennis wijst de kritiek van Borgerhout af. Volgens hem is de gevraagde inspanning niet onoverkomelijk. “Zeker voor Borgerhout niet, want dat district is de slechtste leerling in het realiseren van investeringen”, zegt de schepen. “Andere districten toonden wel begrip voor onze vraag naar inspanningen.” Borgerhout is het enige districtsbestuur zonder N-VA-vertegenwoordiging.

Voorzichtig

Merksem moest op zoek gaan naar 53.000 euro aan besparingen. Districtsburgemeester Luc Bungeneers (N-VA) heeft die al gevonden.

Luc Bungeneers. © WAS

“Het is nooit plezant om te moeten besparen, maar het is mij gelukt en dat zonder de verenigingen pijn te moeten doen”, zegt Bungeneers. “Ik ben met de begroting ook altijd voorzichtig geweest. Door bijvoorbeeld het budget bij groenonderhoud wat te verminderen en dankzij het overschot van vorig jaar kan ik de gevraagde besparing realiseren.”

Kaasschaaf

Wilrijks districtsburgemeester Kristof Bossuyt (N-VA) had wel verwacht dat er ook aan de districten inspanningen zouden worden gevraagd. Wilrijk moet 57.000 euro besparen op jaarbasis.

“Dat is niet leuk, maar we moeten even met ons allen door deze zure appel bijten en zorgen dat de rekeningen blijven kloppen”, zegt Bossuyt. “Als districtsbestuur nemen we onze verantwoordelijkheid. Mijn voorstel is dat elke districtsschepen binnen zijn bevoegdheid bespaart. Volgens het principe van de kaasschaaf, dus iedereen even veel.”

Werkingsdotatie aan districten in 2023 (5% besparing):

Antwerpen: 4.641.034 euro (- 232.052 euro)

Berchem: 996.901 euro (- 49.845 euro)

Berendrecht-Zandvliet-Lillo: 563.282 euro (- 28.164 euro)

Borgerhout: 974.577 euro (- 48.729 euro)

Deurne: 1.811.837 euro (- 90.592 euro)

Ekeren: 842.441 euro (- 42.122 euro)

Hoboken: 1.040.119 euro (- 52.006 euro)

Merksem: 1.060.032 euro (- 53.002 euro)

Wilrijk: 1.135.252 euro, (- 56.763 euro)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Politiek Antwerpen