© ATV

Bouwheer Oosterweel vraagt om juridische procedures in PFAS-affaire te staken: “Laten we de rechtbank inruilen voor de werkbank”

Antwerpen -

“Stop met procederen tegen de aanleg van de Oosterweelverbinding. Wij zijn niet het probleem, maar net een deel van de oplossing.” Die oproep lanceert Luc Hellemans, algemeen directeur van Lantis. Volgens de bouwheer van Oosterweel hebben de procedures bij de Raad van State rechtstreeks en onrechtstreeks al 30 miljoen euro gekost.

Patrick Van de Perre

Twee arresten van de Raad van State na klachten van een aantal actiegroepen dit en vorig jaar, hangen nog steeds als een zwaard van Damocles boven de aanleg van de Oosterweelverbinding. Voorlopig kan Lantis nog altijd geen met PFAS verontreinigde grond verplaatsen. In een oproep aan burgerbewegingen zoals Grondrecht en activisten zoals Thomas Goorden vraagt Luc Hellemans nu om de strijdbijl te begraven. “Laten we de rechtbank inruilen voor de werkbank en samen naar de best mogelijke oplossing zoeken. Wij zijn niet het probleem, maar een deel van de oplossing.”

Lantis voelt zich gesterkt door een rapport van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) dat vorige week publiek werd gemaakt. Dat stelt dat de werken aan Oosterweel de verspreiding van PFAS in de omgeving niet doen toenemen; al delen de actiegroepen die conclusie lang niet volledig.

Geld van de belastingbetaler

Of er niet beter eerst gesaneerd wordt, om dan verder te werken aan de Oosterweelverbinding? Die vraag is voor Luc Hellemans niet van toepassing. “Dat zou betekenen dat we de werf jarenlang moeten stilleggen. Door verder te werken in afwachting van een sanering, verbeteren we net de situatie omtrent PFAS.”

Luc Hellemans van Lantis: “Laten we de rechtbank inruilen voor de werkbank en samen naar de best mogelijke oplossing zoeken.” ©  Jan Van der Perre

Lantis rekende uit dat de rechtsgang naar de Raad van State ondertussen al 30 miljoen euro gekost heeft, een bedrag dat nog kan oplopen tot 50 miljoen. En als het tot een algemene stilstand zou komen, praten we al snel over nog miljoenen aan extra kosten. “Geld van de belastingbetaler, dat we uitgeven aan extra maatregelen, aannemers, contracten die we niet kunnen naleven, enzovoort. Dat geld zou uiteraard beter besteed kunnen worden”, vervolgt de algemeen directeur.

Ondertussen wordt binnen de Vlaamse regering gewerkt aan een zogeheten normenkader. Dat moet eind oktober klaar zijn. “Wat daar precies zal instaan, kan ik nu nog niet zeggen”, aldus Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). “Maar dit zogenaamde robuust wettelijk kader moet een einde maken aan de rechtsonzekerheid over grondverzet in Vlaanderen waarin we verzeild geraakt zijn. Met respect voor de gezondheid en het leefmilieu.”

De verwachting is dat het na de voorstelling van dat normenkader nog een aantal maanden zal duren voor alles juridisch is afgetoetst. Lantis en Peeters hopen dat de grondwerken op de werf van Oosterweel in het voorjaar opnieuw kunnen starten.

Linkeroever

Ondertussen gaat de aanleg van de Oosterweelverbinding, met uitzondering van het verplaatsen van de vervuilde grond, gewoon verder. Voorlopig liggen de werkzaamheden op Linkeroever nog steeds op schema. “Het idee dat er niet meer gewerkt wordt op onze werven klopt niet. En gelukkig maar, want de werkzaamheden die we nu uitvoeren of al achter de rug hebben, betekenen een flinke verbetering voor de inwoners van Zwijndrecht. Je merkt nu al dat de huizenprijzen stijgen. En mensen zeggen dat ze na jaren opnieuw rustig in hun tuin kunnen zitten”, zegt Hellemans.

Zo zijn op de E17 de geluidsschermen ter hoogte van Zwijndrecht klaar. Langs de kant van deelgemeente Burcht start de bouw van die schermen nog dit jaar. Ook op de E34 zijn een groene berm en geluidsschermen aangelegd. Wat de knooppunten betreft, worden de eerste delen van Antwerpen-West in het voorjaar in gebruik genomen. De op- en afrit Linkeroevergaat in het najaar van 2023 open. Hetzelfde geldt voor het knooppunt Sint-Anna.

Zeebrugge

“Ook aan de Scheldetunnel wordt verder gewerkt. Op Linkeroever zijn de eerste twee bouwputten klaar, aan de andere kant van de stroom zijn de eerste wanden gebouwd. Ook de bouw van de tunnelmonden is gestart. Vaak wordt gedacht dat die werf stil ligt door de PFAS-problematiek. Maar die heeft geen gevolgen voor de werken op de Schelde”, legt Luc Hellemans uit.

In Zeebrugge wordt begin volgend jaar gestart met de bouw van het eerste tunnelelement voor de toekomstige Scheldetunnel. Ook de tunnelmonden langs beide zijden van de rivier worden volgend jaar gegraven.

Op de rechteroever zit de aanleg van de Oosterweelverbinding nog in een voorbereidende fase. De bouw van de wanden voor de verdiepte Ring is gestart, net als de voorbereidende werken voor de bypass of tijdelijke Ring. Ook de Schijnkoker is al verlegd.

Groen en BBL: “Werken hervatten zonder sanering? Onbespreekbaar”

Groen en de Bond Beter Leefmilieu (BBL) zijn niet te spreken over het plan van Lantis en de Vlaamse regering om een normenkader te maken om het verplaatsen van vervuilde grond te regelen. “In plaats van de regels te verstrengen, wil Lantis ze versoepelen. Dat is de wereld op z’n kop. Het kan niet dat de wetgeving à la tête du client wordt aangepast in functie van bepaalde werken”, zegt Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen).

Volgens Schauvliege zoeken Lantis en de Vlaamse regering vooral naar mogelijkheden om de vervuiling te kunnen verplaatsen en verspreiden, zodat die uit de weg van de werken ligt. “Die houding is stuitend”, zegt ook Benjamin Clarysse van BBL. “Voor ons blijven spijkerharde garanties op een grondig saneringstraject cruciaal. De dreiging om met een nooddecreet desnoods de wet aan te passen, doet voor ons helemaal de deur dicht.” (PVdP)

MEER OVER Meest gelezen

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio