Antwerps schepen van Financiën Koen Kennis (N-VA) stond met de loonindexering en de energiecrisi voor zware uitdaging. © Victoriano Moreno

Schepen van Financiën Koen Kennis (N-VA): “Er mogen niet te veel ‘bumps’ meer komen”

Antwerpen -

“Er komt geen belastingverhoging en de Antwerpenaars gaan weinig voelen van de besparingsmaatregelen.” Als schepen van Financiën kan Koen Kennis (N-VA) zich geen betere boodschap wensen om mee te geven aan de Antwerpenaars. De stadsbegroting lijkt bestand tegen de gevolgen van de coronapandemie en de stijgende energiefactuur. “Alleen ben ik er niet gerust in als ik de inflatie zie”, zegt Kennis.

Sacha Van Wiele

Er was in de aanloop van de bespreking van de begroting wel wat zenuwachtigheid binnen het stadsbestuur. Zo zullen de loonkosten voor de periode 2022-2025 door de automatische indexering stijgen met 350 miljoen euro. De energieprijzen zorgen in diezelfde periode voor een meeruitgave van 150 miljoen euro. Na negen uur onderhandelen kwam het schepencollege maandagavond rond middernacht tot een akkoord.

Wat was het risico als er geen bijsturing kwam van de begroting en het meerjarenplan?

Koen Kennis: “We zouden met onze exploitatiebegroting, het budget voor de werking van de stad, tegen het einde van de legislatuur in het rood gaan. Je loopt dan het risico van te moeten lenen om de lonen te kunnen betalen of de energiefactuur. Dat willen we niet.”

Naar hoeveel geld moest u dan op zoek?

“We moesten ongeveer zeventig miljoen euro besparen op onze werkingsmiddelen. Dat deden we door in eerste instantie nog eens met een fijne kam door de stadswerking te gaan en ons de vraag te stellen of we een aantal zaken nog moeten doen. Met onder meer het verhogen van de efficiëntie, het herschikken van de budgetten van marketing en communicatie en besparingen vonden we veertig miljoen euro. Dit gaat de bevolking niet direct voelen.”

Wat ze wel gaan merken, is dat het licht in de straten zal uitgaan tussen 1 en 5u ’s nachts.

“Het is één van de maatregelen om de energiefactuur van de stad onder controle te houden. Naast het doven van de openbare verlichting, verlagen we de temperatuur in onze gebouwen. In kantoren zal dat naar 19 graden zijn. Het gaat samen om een besparing van 5,5 miljoen euro. Zwembaden, kinderopvang en musea vallen niet onder deze ingreep.”

Gaan de bewoners echt niets merken?

“Er komt geen belastingverhogingen, maar er komt wel een indexering van de tarieven voor onder andere vuilniszakken, de huur van parkeerverbodsborden en het gebruik van stedelijke sportinfrastructuur. Die inkomsten ramen we op 5 miljoen per jaar.”

Worden de stedelijke subsidies aan organisaties geïndexeerd?

“Dat is aan elke schepen om binnen zijn of haar budget te beslissen.”

Komen er afvloeiingen bij het stadspersoneel?

“Er komen geen naakte ontslagen. Wat we wel bekijken, is een tragere instroom van nieuwe personeelsleden bij vervangingen.”

Aan de investeringen van de stad en de ambities in het bestuursakkoord wordt niet geraakt?

“We gaan ook volgend jaar naar een recordinvestering van 375 miljoen euro. Het is niet nodig om bepaalde projecten in het bestuursakkoord te schrappen.”

Na corona en nu de energiecrisis lijkt de stadsbegroting redelijk stand te houden.

“De financiële toestand van de stad is gezond. Met de hulp van Vlaanderen konden we een aantal schokken opvangen. Alleen ben ik er niet gerust in als ik de inflatie zie. Als er nog een paar ‘bumps’ op ons pad komen, dan hou ik mijn hart vast.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Koen Kennis