©  BELGA

Kernkabinet start dit weekend begrotingsconclaaf

Het kernkabinet komt vrijdag kort bijeen naar aanleiding van de begrotingsopmaak. Zaterdag start echter de echte onderhandelingsmarathon die tegen ten laatste dinsdagmiddag moet uitmonden in een begrotingsakkoord. Dan trekt premier Alexander De Croo naar de Kamer om er zijn State of the Union voor te lezen. De uitdaging is niet gering, met een budget dat al zwaar in het rood gaat, tegen een achtergrond van zware inflatie en torenhoge energieprijzen.

Bron: Belga

LEES OOK. Waslijst aan maatregelen: dit ligt allemaal op tafel bij onderhandelingen over federale begroting

Het Monitoringcomité becijferde enkele weken geleden al dat de federale begroting afstevent op een tekort van zowat 23 miljard euro bij ongewijzigd beleid. Premier De Croo wil graag een akkoord sluiten voor 2023 én voor 2024. Dat laatste jaar is immers een verkiezingsjaar, wat de oefening sowieso moeilijker maakt.

Hij legde een voorstel op tafel om de begroting richting het tekort van 3 procent van het bbp te laten evolueren. De Croo koppelde aan de vaste inspanning van 0,2 procent van het bbp per jaar die in het regeerakkoord staat, een variabele inspanning van tweemaal 0,15 procent. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) bevestigde donderdag in de Kamer nog dat de regering het tekort met 4 miljard euro wil terugdringen. De PS was begin deze week niet enthousiast om extra inspanningen te vragen.

Bij de uitgaven nam de regering al een aantal engagementen om de energiefactuur te drukken. Het uitgebreid sociaal tarief en de btw van 6 procent op gas en elektriciteit gelden al tot einde maart. Eerder deze week weerklonk optimisme over een hervorming waarbij die 6 procent definitief zou worden verankerd - “die kogel is door de kerk”, dixit Vooruit-vicepremier Frank Vandenbroucke -, gekoppeld aan een systeem van accijnzen. Ook over de hervorming van het sociaal tarief wordt nagedacht, omdat het systeem nu te binair is.

Intussen vraagt Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet, die ook bevoegd is voor Mobiliteit, 4 miljard euro om de komende tien jaar te investeren in het spoor. Daarnaast zijn er de afspraken die minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en haar collega van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) hebben gemaakt over betere lonen voor de politie en binnen de administraties. Al die zaken worden tijdens het conclaaf tegen het licht gehouden.

Afromen van woekerwinsten energiebedrijven

Als bron van inkomsten wordt onder meer gekeken naar het afromen van de woekerwinsten door energiebedrijven. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) legde daarvoor een voorstel op tafel waardoor de overheid op twee jaar tijd op 4,7 miljard euro zou kunnen rekenen. Het voorstel gaat een pak verder dan wat Europa naar voren had geschoven, al laat de Europese Commissie het wel toe. Het is nu afwachten welke prijzengrens de kern afspreekt. Bovendien hangen de inkomsten voor 2023 af van hoe de markt evolueert.

De premier lanceerde ook het voorstel om 8 procent te besparen om de ministerlonen en om de dotaties aan de politieke partijen op het niveau van september te bevriezen. CD&V-vicepremier Van Peteghem bevestigde donderdag dat ook de afschaffing van het fiscaal voordeel op tweede woningen en de hervorming van het stelsel rond auteursrechten op tafel liggen. De MR was in het verleden al geen voorstander van te raken aan het voorstel op tweede woningen en voorzitter Georges-Louis Bouchez herhaalde vrijdag nog eens daar tegen gekant te zijn.

Effectentaks

Ook de verhoging van het tarief van de effectentaks is een mogelijkheid. Er zou ook worden gekeken naar besparingen, onder meer in de pensioenen en op de arbeidsmarkt. Bij de RVA waren binnen Vivaldi ook besparingen afgesproken. Minister De Sutter liet evenwel al verstaan dat snoeien in het tijdskrediet of ouderschapsverlof voor de groenen heel moeilijk ligt. Volgens De Tijd broedt Van Peteghem ook op de piste om samen met minstens acht andere EU-landen de minimum­belasting voor multinationals in te voeren.

Het kernkabinet komt vrijdag vanaf 21 uur even bijeen, maar het zwaartepunt van de gesprekken zal in het weekend liggen. Bronnen dichtbij de regering sluiten niet uit dat een akkoord pas voor maandag(nacht) zal zijn. Dinsdagnamiddag staat de beleidsverklaring van premier De Croo geprogrammeerd in de Kamer, waarin hij de beleidslijnen voor het politieke jaar uit de doeken doet.

Het kernkabinet komt vrijdag vanaf 21.00 uur even bijeen, maar het zwaartepunt van de gesprekken zal in het weekend liggen. Bronnen dichtbij de regering sluiten niet uit dat een akkoord pas voor maandag(nacht) zal zijn. Dinsdagnamiddag staat de beleidsverklaring van premier De Croo geprogrammeerd in de Kamer, waarin hij de beleidslijnen voor het politieke jaar uit de doeken doet.

Vastgoed

Jobs in de regio