©  Fred Debrock

Zwijndrecht geeft groen licht aan bodemsaneringsplan en vraagt compensaties voor getroffenen bewoners

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht verleent een gunstig advies, zij het “onder veel voorwaarden”, aan het eerste bodemsaneringsproject dat op tafel ligt voor de zone vlakbij de 3M-site. Het schepencollege vraagt onder meer nog dat de hele sanering van tuinen in één keer gebeurt, in plaats van in twee fasen.

wverBron: BELGA

Het advies is gunstig omdat het gemeentebestuur het werk van studiebureau ERM “onder grote tijdsdruk” zegt te waarderen. Toch zijn er nog bijkomend onderzoek en meer kwaliteitsgaranties nodig, klinkt het, voor er echt kan worden gestart met saneren van tuinen en landbouwgronden. “Bovenal pleit het bestuur voor een menselijke aanpak, met als einddoel opnieuw een leefbare en aantrekkelijke leefomgeving”, klinkt het.

Concreet vraagt het gemeentebestuur om het verwijderen van verontreinigde grond én sanering van het grondwater tegelijkertijd aan te pakken, om nieuwe verontreiniging van bodems door dieper liggend grondwater uit te sluiten. Verder vraagt Zwijndrecht om meer duidelijkheid te bieden over het behoud van waardevolle landschapselementen zoals bomen en hagen, en over de restauratie van tuinen en landbouwpercelen na de sanering.

Compensaties

Op het vlak van timing wil de gemeente dat er wordt gewerkt met “koppelkansen”, door bijvoorbeeld een sanering mee te nemen in geplande bouw- of inrichtingswerken op een perceel. Er zouden ook compensaties voor de getroffenen mogen komen in de vorm van ontharding, hemelwateropvang en -infiltratie of zelfs een warmtenet, zodat de grond weer in waarde stijgt.

Tot slot vraagt Zwijndrecht om “zachtere” technieken te onderzoeken dan de erg ingrijpende bodemvervanging. “Een scenario voor lichter verontreinigde percelen is fytoremediatie, een trager proces waarbij geschikte planten PFAS geleidelijk uit de bodem halen”, klinkt het.

LEES OOK. Werkzaamheden Oosterweel zorgen niet voor toename PFAS in omgeving zegt studie, Groen niet overtuigd

MEER OVER Oosterweel

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio