Werkzaamheden Oosterweel zorgen niet voor toename PFAS in omgeving zegt studie, Groen niet overtuigd

Antwerpen, Zwijndrecht -

De aanleg van de Oosterweelverbinding zou de verontreiniging met PFAS in de omgeving niet doen toenemen. Dat blijkt uit een studie van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Lantis, de bouwheer van de Oosterweel, reageert tevreden. Groen heeft bedenkingen.

Patrick Van de Perre

VITO deed de afgelopen maanden metingen op de werf van de Oosterweelverbinding op Linkeroever. Uit dat onderzoek moet blijken dat de graafwerken en het grondverzet op de werf niet tot meer verspreiding met PFAS leidt.

Volgens de studie van VITO zou de concentratie PFAS in het bodem- en grondwater door de werken sneller en meer afnemen dan in het geval dat er helemaal niets gebeurt. Dat is in elk geval geen slecht nieuws, maar verandert niets aan het feit dat de gronden nog steeds vervuild zijn.

Lantis reageert alvast tevreden op resultaten van de studie. “Dat onafhankelijke, wetenschappelijke experten bevestigen dat wij tijdens de uitvoering van de werkzaamheden met verontreinigde gronden correct hebben gehandeld doet deugd. Ons uitgangspunt is altijd geweest dat de werkzaamheden op geen enkele manier de lokale situatie voor zowel mens als milieu mocht verslechteren”, zegt algemeen directeur Luc Hellemans.

Ook Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) reageert tevreden. “We gaan nu binnen de Vlaamse regering bekijken welke stappen we kunnen ondernemen om de werkzaamheden opnieuw op volle snelheid te laten verdergaan.”

“Zonder sanering status quo vervuiling”

Groen, dat op Vlaams niveau in de oppositie zit, is minder enthousiast en maakt een aantal kanttekeningen bij de resultaten van de studie. “Dit onderzoek zegt alleen dat werkzaamheden de desastreuze situatie niet zou verergeren. Wat de impact zou zijn op de leefomgeving indien er wel gesaneerd wordt, is niet in deze studie opgenomen”, zegt Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege.

De studie van VITO werd besteld door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en dat geeft Groen weinig vertrouwen. “De werf van de Oosterweel behoort tot één van de meest met PFAS vervuilde sites. Blijkbaar neemt de Vlaamse regering daar, indien er niet gesaneerd wordt, genoegen mee. Zonder sanering is er een status qua van een ongezonde situatie”, gaat Mieke Schauvliege verder.

Ook de Bond Beter Leefmilieu is niet volledig overtuigd. “De resultaten van de studie betekenen niet dat alle problemen van de baan zijn. Zwijndrecht en omstreken blijft de meest vervuilde Pfas-regio van de wereld. Dat moet opgeruimd worden. Punt aan de lijn” zegt Tycho Van Hauwaert van de milieuorganisatie.

“Perceptie dat er niets gebeurt

Sinds het arrest van de Raad van State van april mag er op de werf van de Oosterweelverbinding op Linkeroever geen met PFAS vervuilde grond meer verzet worden. “Blijkbaar heerst de perceptie dat er helemaal niets meer gebeurt. Maar dat klopt niet. Op veel plekken op de werf, zoals onder meer aan de knooppunten van Antwerpen-West en Sint-Anna en aan de Scheldetunnel, wordt verder gewerkt”, zegt Luc Hellemans.

Ondertussen zegt Lantis nieuwe technieken om de vervuiling met PFAS aan te pakken te ondersteunen. “Op de werven zijn ondertussen vier waterzuiveringsinstallaties actief of in aanbouw. Opgepompt en verontreinigd grondwater wordt daar gezuiverd met behulp van actieve kool”, geeft Hellemans als voorbeeld.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners