© ATV

Minister Demir streng voor ‘stinkfabriek’ Colas: “Geen betoncentrale en laatste kans om wat te doen aan geurhinder of anders sluiting”

Wijnegem, Schoten, Deurne -

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weigert een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van wegenbouwer Colas in Wijnegem met een betoncentrale en bijkomende opslagplaats, vlak bij de woonkern van Schoten. Met een proefvergunning van maximaal twee jaar geeft Demir Colas ook een laatste kans om onder strikte voorwaarden te bewijzen dat het bedrijf de stof-, geur- en geluidshinder kan beperken tot een aanvaardbaar niveau voor de omgeving op beide oevers van het Albertkanaal.

Jan Auman

De provincie had Colas eind vorig jaar nog een omstandige omgevingsvergunning verleend. Zowel het verder exploiteren van een asfaltcentrale, als de uitbreiding met een betoncentrale en bijkomende opslagplaats, werden voor onbepaalde duur vergund. De buurt en de lokale besturen van Schoten en Wijnegem gingen in beroep bij de minister. Hun argumenten waren vooral terug te brengen tot de aanhoudende stof-, geur- en geluidshinder veroorzaakt door de productie van recyclageasfalt onder hoge temperatuur.

Demir heeft oor naar de bekommernissen van de buurt en ‘haar’ schepenen en burgemeesters, want N-VA domineert zowel het schepencollege van Wijnegem als dat van Schoten. Gelet op de vele bezwaren en de onduidelijkheid over mogelijke geurhinder in de toekomst, weigert ze een omgevingsvergunning af te leveren voor verdere exploitatie van de asfaltcentrale. De minister levert slechts een proefvergunning van twee jaar af, onder strikte voorwaarden bovendien.

Minister Zuhal Demir vindt dat Colas momenteel onvoldoende onderneemt om de hinder voor de inwoners van Wijnegem en vooral Schoten weg te nemen. © BELGA

Groenscherm

“Zo zal Colas nv een groenscherm en een controleput/aftappunt moeten plaatsen, wordt de hoogte van opslaghopen ingeperkt, moeten stofschermen en een automatisch vernevelingssysteem geïnstalleerd worden en tegen uiterlijk juni 2023 moet een zogenaamde paralleltrommel met volledige vlamafscherming operationeel zijn”, verduidelijkt minister Demir.

“De resultaten van een emissiemeting bij andere bedrijven tonen aan dat de implementatie van de nieuwere techniek van een paralleltrommel positieve resultaten kan boeken. De productie van asfalt op basis van recyclage asfaltgranulaten wordt in december dit jaar stilgelegd totdat de nieuwe trommel geïnstalleerd is.”

De site van Colas is al jaren gevestigd langs het Albertkanaal, maar sinds de ingebruikneming van de nieuwe Hoogmolenbrug is ze veel beter zichtbaar. © JAA

Metingen

Aan- en afvoer van afvalstoffen mag niet langer tussen 19 en 7u. Demir legt Colas ook strengere normen op voor onder meer benzeen. Ze is van mening dat het bedrijf beter moet communiceren met de buurt en neemt proactieve communicatie op als vergunningsvoorwaarde. “Binnen de proefperiode van twee jaar moeten emissiemetingen en geurmetingen uitgevoerd worden zodat geëvalueerd kan worden of er verbetering is”, stelt Demir streng.

Er wordt tot slot geen omgevingsvergunning verleend voor uitbreiding van het machinepark naast de Hoogmolenbrug met een nieuwe betoncentrale. “Het zou te gek voor woorden zijn om een permanente uitbreiding te vergunnen zolang het niet zeker is dat het bedrijf langer dan twee jaar operationeel kan blijven. Het is aan het bedrijf om eerst aan te tonen dat het zijn impact op geur, geluid en stof kan verbeteren”, aldus Demir.

De minister acht de uitbreiding hoe dan ook onvergunbaar omdat op dit moment de mogelijke geluidsimpact ervan onvoldoende werd onderzocht.

De wind waait de stank die vaak vrijkomt bij de productie van gerecycleerd asfalt meestal in de richting van het centrum van Schoten. © JAA

Voorbije zomer nog overhandigde Filip Baert namens het Comité Asfalt ene petitie met 665 bezwaarschriften aan de schepenen Walter Brat en Paul De Swaef. © KMA

Aangeboden door onze partners