©  BELGA

Maximumprijs benzine daalt, maar cliquetsysteem dat verlaging beperkt, treedt in werking

De maximumprijzen van benzine gaan vrijdag omlaag. De prijsverlaging wordt echter beperkt (of tenietgedaan) door de inwerkingtreding van het zogenoemde cliquetsysteem. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie donderdag.

Bron: BELGA

Het zogenoemde cliquetsysteem betekent dat wanneer benzine of diesel goedkoper wordt, slechts de helft van dei daling wordt doorgerekend in de accijnzen op die producten. De andere helft vloeit naar de schatkist in de vorm van extra accijns. Concreet dalen de verkoopprijzen voor de consument dus niet in dezelfde mate als die van de brandstof zelf.

Voor benzine 95 (E10) moet vrijdag maximaal 1,799 euro per liter betaald worden, een daling met 1,2 eurocent. Voor benzine 98 (E5) gaat het om een stijging met 6,8 eurocent tot maximaal 2,0720 euro per liter.

Vastgoed

Jobs in de regio