Gezocht: scholieren voor studie in bouwonderwijs

Jaar op jaar daalt het aantal leerlingen die een opleiding volgen in het voltijds derdegraads bouwonderwijs. Terwijl er jaarlijks 20.000 extra mensen nodig zijn. Een sombere vaststelling, al is er ook een lichtpuntje.

William VisterinBron: Jobat.be

Afgelopen schooljaar daalde het aantal leerlingen in de derde graad van het bouwonderwijs met 2,4 procent.

“Dat lijkt niet veel, maar dat aantal is al enkele jaren in vrije val”, klinkt het bij Bouwunie. Zo telt het voltijds derdegraads bouwonderwijs in vergelijking met het schooljaar 2017-2018 al ruim 14 procent minder leerlingen, een duizendtal in totaal. “De volgende officiële telling volgt pas op 1 februari, maar we houden ons hart nu al vast”, oppert Jean-Pierre Waeytens van Bouwunie.

Het is in de bouw vandaag krabben om personeel te vinden. “Twee op drie werkgevers heeft openstaande vacatures, maar ze vinden geen of onvoldoende geschikt personeel. Om echt goed te zijn, hebben we jaarlijks 20.000 extra mensen nodig. Met een alsmaar dalende instroom van jongeren is dat een utopie”, stelt Waeytens.

Duaal leren

Lichtpuntje is de lichte stijging van het aantal leerlingen in duaal leren, een initiatief dat hij omarmt om mee het tekort aan arbeidskrachten op te vangen. “De ervaring leert dat jongeren die tijdens hun schoolloopbaan leren en werken combineren beter gewapend op de arbeidsmarkt komen. En ze zijn bij de werkgevers bovendien meer gegeerd.”

Verder hoopt Bouwunie met de imagocampagne De Bouw Kijkt Verder meer jongeren (én hun ouders) warm te maken voor een opleiding of job in de bouw. “De bouw is een prachtige sector waarbij je meteen resultaat ziet van je werk. Het wordt tijd dat ook ouders dit beseffen en aanvaarden dat het wanneer zoon of dochter een stiel uitoefent even waardevol is dan een dokter of advocaat.”

Lees ook...

Bron: Jobat.be

 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER