Het infomoment over de heraanleg van de Boekenberglei, Gitschotellei- en Drakenhoflaan en de nieuwe keerlus bracht veel buurtbewoners op de been.  ©  Joris Herregods

Het kruispunt van de Gitschotellei, Drakenhoflaan en Boekenberglei. Hier komt de nieuwe keerlus. © Dirk Kerstens

1 / 2
thumbnail: Het infomoment over de heraanleg van de Boekenberglei, Gitschotellei- en Drakenhoflaan en de nieuwe keerlus bracht veel buurtbewoners op de been.  
thumbnail: Het kruispunt van de Gitschotellei, Drakenhoflaan en Boekenberglei. Hier komt de nieuwe keerlus. 

Buurt verzet zich tegen keerlus en heraanleg: “Dit megalomaan prestigeproject wordt ons door de strot geduwd”

Deurne/Borgerhout -

Buurtcomité Het Juiste Spoor overweegt juridische stappen tegen de geplande heraanleg van Boekenberglei, Gitschotellei en Drakenhoflaan, in het bijzonder tegen de nieuwe keerlus. De buurtbewoners voelen zich in dit dossier buitenspel gezet. “Als drie mensen op de Vlaamsekaai klagen over de Sinksenfoor, krijgen ze hun goesting. Maar als een hele buurt zich verzet, luistert de stad niet”, zegt Eliane Guetens (73).

Jan Stassijns

LEES OOK. Heraanleg Boekenberglei-Gitschotellei-Drakenhoflaan en verplaatsing keerlus goedgekeurd maar: “Plannen bedreigen populaire markt”

LEES OOK. BUURTREPORTAGE. Iedereen is tegen nieuwe keerlus aan Gitschotellei: “En toch duwt de stad door

Het Antwerpse stadsbestuur heeft twee weken geleden het definitief ontwerp goedgekeurd voor de heraanleg van de omgeving Boekenberglei, Gitschotellei en Drakenhoflaan. Woensdagnamiddag organiseerde de stad een infomoment voor de buurt in de stedelijke basisschool Land van Nu in de Boekenberglei. De opkomst was groot, maar zo goed als niemand had ook maar één goed woord in petto wat de plannen betreft. Sterker nog. De buurt reageerde woedend.

”Megalomaan prestigeproject”

Vooral schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) was de kop-van-jut. Hij had amper een voet binnengezet of hij kreeg al een hoop verwensingen naar het hoofd geslingerd. Een oudere vrouw sprak hem meteen aan. “Ik ben blij dat ik u eens mag ontmoeten, zodat ik u persoonlijk kan zeggen dat ik nooit meer op u zal stemmen. Dit megalomaan prestigeproject wordt ons door de strot geduwd, terwijl heel de buurt ertegen is.”

Bovenstaand moment vat de teneur van het infomoment in een paar zinnen samen. Een heraanleg van de straten, met nieuwe rioleringen, voet- en fietspaden, daar heeft niemand in se écht een probleem mee. Maar de daarmee gepaard gaande nieuwe keerlus voor de tram, dat is een heel ander verhaal. De tram zal in de toekomst van de Boekenberglei via de Cruyslei, Gitschotellei en Drakenhoflaan terug de Boekenberglei indraaien. De huidige keerlus in de Sint-Rochusstraat verdwijnt. “Zowel de stad als De Lijn weet niet eens welke trams er gaan rijden”, reageren Eliane Van Meusel (65) en Paul Naessens (66), bewoners van de Drakenhoflaan. “En toch moet die keerlus er komen.”

Eliane Van Meusel (65) en Paul Naessens (66), bewoners van de Drakenhoflaan ©  Joris Herregods

“Stad luistert niet”

“Er is gewoon geen draagvlak voor”, zeggen Ushi Blommaert (34) en Ilia Van Gastel (43). “Het probleem wordt gewoon verlegd naar de Drakenhoflaan en daar is het nu al onveilig.”

Isabel Guetens (73) maakt zich bijzonder kwaad. “Al die handtekeningen van petities, al die protesten… De stad kijkt niet om naar ons. Als drie mensen op de Vlaamsekaai klagen over de Sinksenfoor, krijgen ze hun goesting. Maar als een hele buurt zich verzet, luistert de stad niet.”

Ilia Van Gastel (43) en Ushi Blommaert (34)  ©  Joris Herregods

Behalve de keerlus ligt ook de nieuwe inrichting van het kruispunt van de Boekenberglei met de Drakenhoflaan erg gevoelig. De verkeerslichten verdwijnen, maar om de oversteekplaatsen veiliger te maken, worden in het midden van de straat eilanden geplaatst.

Evita Cifuentes (44) kan er geen goed woord over kwijt. “De stad verkoopt dit plan als een verkeersveilige oplossing, maar dat is het niet”, zegt ze. “Verkeerslichten weghalen op zo’n druk kruispunt, dat is onverantwoord. Het ligt pal op een drukke schoolroute. Er verdwijnen ook bijna honderd parkeerplaatsen, waar moeten al die auto’s naartoe? Er zijn petities opgestart die massaal werden ondertekend. Er zijn protestacties geweest. Het district Borgerhout is tegen en toch krijgt de buurt geen inspraak. Absurd gewoon.”

Ook de marktkramers van de Gitschotellei zijn bezorgd. “In de plannen zijn we nergens meer te bespeuren”, zegt marktkramer John Michielsen. “Op het infomoment valt er zelfs geen letter over de markt te lezen. Onze toekomst is dus erg onzeker.”

Marktkramer John Michielsen ©  Joris Herregods

Dat de buurt niet blij is, mochten ook de aanwezige districtsschepenen van zowel Borgerhout als Deurne vaststellen. Borgerhout heeft zich vanaf het begin tegen de plannen verzet en gaf een negatief advies aan het stadsbestuur. Deurne gaf een positief advies, al ligt het intern wel gevoelig, horen we binnen kringen dicht bij het districtsbestuur: “Er is enorm veel druk uitgeoefend vanuit de stad om het plan erdoor te krijgen. Lang niet iedereen is hier gelukkig mee.”

Juridische stappen

Buurtcomité Het Juiste Spoor overweegt juridische stappen om de plannen tegen te houden. “Liever niet, maar de gesprekken met de stad lijken nergens naartoe te leiden”, zegt Lode Daelemans. “De buurt is gedegouteerd. Het drukke kruispunt met de Drakenhoflaan wordt een ramp. Er zijn drie grote scholen in de buurt, al die kinderen moeten een voorrangsbaan van 50km/u oversteken zonder verkeerslichten. En er komt een keerlus, zonder dat er nog maar een tramplan is. De Lijn heeft ons altijd gezegd dat ze niet zonder een keerlus kan. Maar in november gaan ze de keerlus aan de Sint-Rochusstraat al wel buiten werking stellen. Het kan dus toch? De trams gaan draaien op Silsburg, wat wij altijd al als alternatief hebben voorgesteld. En dan zijn er nog de 68 grote bomen die moeten worden gekapt voor de heraanleg. Er komen er wel 110 nieuwe, maar die stellen weinig voor in vergelijking met de exemplaren die er nu staan.”

Lode Daelemans van buurtcomité Het Juiste Spoor. ©  Joris Herregods

Schepen Koen Kennis (N-VA) zegt begrip te hebben voor de commotie. “Elke verandering is moeilijk”, zegt hij. “Al is het hoog tijd dat deze straten worden heraangelegd. Wat de keerlus betreft, zijn we afhankelijk van De Lijn. Daar hebben we als stad niets over te zeggen. Al is de onveilige situatie van de huidige keerlus onaanvaardbaar. Het kruispunt met de Drakenhoflaan is grondig onderzocht door experten. Als we de lichten behouden, zouden de wachttijden daar oplopen tot vijf minuten. Dat is niet verantwoord. Door het kruispunt anders in te richten, met eilanden aan de oversteekplaatsen, wordt het veiliger.

Schepen Koen Kennis (N-VA) werd meteen aangeklampt door de aanwezige buurtbewoners. ©  Joris Herregods

De nieuwe keerlus. ©  Stad Antwerpen

 ©  jas

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners