De bewoners van de Fortveldstraat heroveren even de rijweg. “We zijn ontgoocheld over de beslissing van het schepencollege.” © Jan Auman

Fortveldstraat voelt zich kind van de rekening: “Wij moeten sluipverkeer wél slikken”

Wijnegem -

Wie dacht dat de storm rond de verkeersmaatregelen in Wijnegem West zou gaan liggen na het compromis van het schepencollege, heeft het mis. Met name in de Fortveldstraat voelen ze zich het kind van de rekening. “Hier wonen geen partijgenoten van burgemeester en schepenen en dus sturen ze alle sluipverkeer maar door onze straat”, aldus de ontstemde bewoners nadat met hun grieven naar eigen zeggen geen rekening gehouden werd.

Jan Auman

Om aan te geven hoe hoog het de bewoners van de verbindingsstraat tussen Merksemsebaan en Turnhoutsebaan zit, volstaat het naar de spontane opkomst te kijken voor de foto die het ongenoegen zou illustreren. Eén oproep van bewoner Gust Smits volstond om een ruime vertegenwoordiging in het midden van de rijweg te laten plaatsnemen.

De vreedzame symbolische bezetting van de Fortveldstraat volgde op de communicatie van de gemeente eind vorige maand waarmee burgemeester Leen Wouters (N-VA) en schepen Tom Tachelet (Dorpspartij Durf!) meedeelden welke conclusies het schepencollege had getrokken na diverse proefmaatregelen om het sluipverkeer uit de Wijnegem West te weren.

De verwenste gele paaltjes in de Ganzenweg en Jan Baptist Pittoorsstraat zullen verdwijnen en de knip in die straten wordt opgeheven. De 30 km per uur blijft. Het eenrichtingsverkeer in de Ruggeveldstraat blijft behouden en wordt zelfs uitgebreid. Ook in de Ganzenweg wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. De concrete uitvoering van deze en andere maatregelen volgt deze maand.

Burgemeester Leen Wouters (N-VA) en schepen Tom Tachelet (Dorpspartij Durf!) tonen de finale hertekening van Wijnegem West wat betreft de mobiliteit. © jaa

Aantal auto’s verdubbeld

“Voor de gemeente is het blijkbaar eenvoudig: ze sturen alle sluipverkeer maar door onze Fortveldstraat. Straten waar vertegenwoordigers wonen van de betrokken politieke partijen worden ontzien. Dit terwijl het aantal auto’s bij ons in korte tijd wel verdubbeld is. Dat wijzen onze eigen tellingen in het kader van Straatvinken uit en ook die van de gemeente”, aldus een serene, maar ernstig bezorgde Johan Bleumers, al twintig jaar bewoner van de Fortveldstraat en vader van twee kinderen.

“Het toegenomen sluipverkeer is toe te schrijven aan het verkeer dat de Fortveldstraat misbruikt om van de Merksemsebaan naar de Turnhoutsebaan te rijden. Hiermee is ook de verkeersveiligheid afgenomen. De eveneens recent ingevoerde 30 km per uur-regel, is mijn inziens de enige goede, maar wordt tenietgedaan door die enorme stroom auto’s die zich nu door onze straat een weg baant. De minimale aanpassingen die het schepencollege zopas heeft aangekondigd, zullen geen effect hebben op onze straat.”

De hertekende verkeerskaart van Wijnegem West. Volgens de bewoners blijft de Fortveldstraat zo een magneet voor sluipverkeer. © Gemeente Wijnegem

Versmalling is gevaarlijk

Buurman Gust Smits, die eerder met oud-politiecommissaris Eddy Geerinckx een petitie organiseerde, wijst ook op de gevaarlijke toestand die is ontstaan doordat de gemeente de rijweg in de Fortveldstraat heeft versmald door een extra parkeerstrook toe te voegen. Johan Bleumers knikt: “Fietsers worden nu weggedrumd terwijl auto’s elkaar kruisen. Ik heb alvast weet van een valpartij van een kind als gevolg hiervan. Mijn eigen kinderen en echtgenote getuigen dat uitgerekend onze eigen straat nu het meest gevaarlijke punt is geworden op het volledige traject dat ze dagelijks fietsen naar school of naar het werk.”

Slechte beurt

Bleumers, Smits en tientallen andere bewoners van de Fortveldstraat vinden dat het schepencollege een slechte beurt maakt met dit hele experiment in Wijnegem West. Ze spreken van onbeschofte schepenen tijdens de infovergadering, onbeantwoorde brieven en niet-ingeloste beloften.

“We hebben onze conclusies alsnog overgemaakt aan het gemeentebestuur, in de hoop dat het eindelijk ook met de Fortveldstraat zal rekening houden, maar onze verwachtingen zijn niet hooggespannen. We hebben trouwens nooit een uitslag van de door de gemeente georganiseerde stemming over de vier scenario’s ontvangen. Het is tekenend dat men uiteindelijk voor een vijfde optie heeft gekozen, die niet ter stemming voorlag”, aldus de ontgoochelde bewoners van de Fortveldstraat. Die zijn niet anarchistisch ingesteld en staken verder acties, maar hielden eraan hun gevoelens te ventileren.

De gele paaltjes in de Ganzeweg verdwijnen eerstdaags. ©  jan auman

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio