Het open clubtoernooi gaat door in zaal Da Capo van Hove. © RR

Bridgeclub Boechout wil ledenaantal opkrikken: “Nieuwe cursus en avondbridge zijn op komst”

Boechout -

Bridgeclub Boechout Capenberg ontsnapte niet aan de gevolgen van de pandemie en zag ongeveer een kwart van zijn leden uit de vereniging stappen. Daar wil de club nu iets aan doen.

Filip Spoelders

“Voor de pandemie telde onze club 110 leden. Momenteel zijn dit er nog 73. Maar vrijdag beginnen we met onze nieuwe cursus voor beginners. Samen met de avondbridge vanaf 3 januari 2023 hebben we de stille hoop dat we het aantal leden binnen nu en twee jaar terug naar het vroegere peil kunnen brengen”, vertelt Rob Snyders van het bestuur.

Met tien nieuwe inschrijvingen voor de cursus en zes leden die het bridgen nog eens willen opfrissen, heeft dit initiatief duidelijk impact. Deze bridgelessen gaan door in Capenberg Oxaco Center aan de Borsbeeksesteenweg. Op deze locatie houdt de club de wekelijkse bridgebijeenkomsten. Deze gaan door op maandag- en donderdagnamiddag vanaf 13 uur.

Groei

Het is niet dat de populariteit van het bridgen stevig moet inboeten. Sinds de opstart van de Boechoutse club kende ze eigenlijk alleen maar een groei. Wijlen Georges Bruggeman begon in 1996 met het organiseren van cursussen voor de nieuwe Bridgeclub Sint Bavo Boechout. Een jaar later telde de vereniging al dertig leden. Niet alleen het aantal leden steeg tot boven de honderd ook het aantal activiteiten steeg, met een extra bridgenamiddag voor de leden en de organisatie van een open clubtoernooi. In 2020 veranderde de naam in Bridgeclub Boechout Capenberg, na de verhuis naar die nieuwe locatie.

Nu is het de bedoeling om ook jongere leden aan te trekken. “Dit willen we doen door vanaf begin volgend jaar met avondbridge te beginnen. De mensen hebben zoveel mogelijkheden bij het kiezen van hun hobby’s. Daarom wil we ’s avonds een aanbod voorstellen.”

Op zaterdag 22 oktober wijkt Bridgeclub Boechout Capenberg voor één keer uit naar Hove. “In zaal Da Capo organiseren we ons open clubtoernooi, gesteund door de Vlaamse Bridge Liga. Niet alleen onze leden komen spelen, maar ook deelnemers van andere clubs zullen aantreden.”

Inschrijven of informatie inwinnen over de verschillende activiteiten kan via info@bridgeboechout.be.

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio