Het stadsbestuur wil de ratten weren uit het centrum en de woonstraten. © Berufstierretung Rhein Neckar

Stadsbestuur deelt rattenvergif uit aan inwoners: “Plaag moet stoppen”

Turnhout -

De boze posts op sociale media liegen er niet om: er worden meer en meer ratten gesignaleerd in het centrum van Turnhout. Het stadsbestuur werkt met vallen en deelt rattenvergif uit. Maar het rekent ook op zijn inwoners om zwerfvuil te mijden.

Wouter Adriaensen

In elke stad komen ratten voor. De stedelijke rattenvanger en reinigingsdiensten ondernemen in Turnhout dan ook doorlopend actie tegen het ongedierte. Maar het aantal meldingen in het stadscentrum en in woonstraten nam de laatste tijd stevig toe. “Onze vaste bestrijdingspunten, een tachtigtal in totaal, werken wel degelijk”, reageert burgemeester Paul Van Miert (N-VA). “We plaatsen het rattengif in buizen of onderin openbare vuilnisbakken, zodat er zeker geen gevaar is dat mensen of huisdieren ermee in aanraking komen.”

Gratis zakjes rattengif

De nieuwe plaag vraagt echter om bijkomende maatregelen. “We voeren momenteel tests uit met een soort grote kasten waar de ratten met voer naartoe worden gelokt. Die kunnen vanop afstand gemonitord worden, gif komt er niet aan te pas. De groendienst gebruikt daarnaast een nieuw soort gif dat efficiënter zou moeten zijn.”

Rattenvergif is niet alleen gevaarlijk bij inname voor huisdieren en mensen, het bezorgt de ratten ook meestal een gruwelijk levenseinde. “We begrijpen dat veel mensen afkerig zijn van gif en hebben daar begrip voor”, zegt de burgemeester. “Maar we moeten de plaag stoppen, het ongedierte moet worden verdelgd. Alleen met doortastende maatregelen komen we hier snel weer uit. Daarom delen we vanaf 1 november in het Stadskantoor ook zakjes rattengif uit aan de bewoners, zodat zij op hun eigen terrein overlast kunnen aanpakken.” Het gaat om startpakketjes met een handleiding.

Beboeten

Maar het is nog altijd beter voorkomen dan genezen. De voornaamste oorzaak voor een rattenplaag is slechte hygiëne. “Elke dag rijden onze ploegen rond om zwerfafval te ruimen”, zegt schepen voor Wegen- en Groenbeheer Marc Boogers (Groen). “Elke dag zijn er zwerfvuilvrijwilligers in de weer om andermans vuil op te rapen. En elke dag begint het allemaal opnieuw. Zolang mensen niet zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun afval, nodigen we het ongedierte gewoon uit voor een groots buffet in onze straten.”

Daarom stelt het stadsbestuur aan de gemeenteraad voor om haar repressieve beleid verder te zetten. In mei werd al beslist om tien handhavers van OVAM in burger te laten patrouilleren. Nu zouden bovendien drie gemeenschapswachten GAS-boetes mogen uitdelen bij overtredingen. “Na alle sensibiliseringsacties en preventieprojecten komen we bij het sluitstuk van onze aanpak: beboeten.”

Tips van het stadsbestuur om ratten te bestrijden

- Gebruik afvalcontainers en houd ze ook goed dicht. - Strooi geen brood op straat of in de tuin voor vogels. Als je in de winter voor eten wil zorgen, hang dan liever vetbollen in de bomen.- Laat geen kippeneten liggen; voeder de dieren ’s morgens vroeg en ruim de restanten op. - Als je een zwerfkat voedert, doe dat dan aan huis, geef niet te veel en neem overschotten altijd weg.

www.turnhout.be/rattenbestrijding

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio