De goederenloods van station Lier. Hier komt, ten vroegste in 2040, de nieuwe onderdoorgang naar de perrons. © Chris VAN ROMPAEY

Schepencollege volgt adviezen niet: oude goederenloods NMBS mag gesloopt worden

Lier -

Zowel het agentschap Onroerend Erfgoed als de stedelijke dienst Monumentenzorg pleiten ervoor om de bakstenen goederenloods in het station van Lier te behouden. Het schepencollege volgt dit advies niet en gaat akkoord met de sloop van dit gebouw uit 1897.

Chris Van Rompaey

De stad Lier bereidt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het gebied Stationsomgeving Noord. Rond de goederenloods bleef onduidelijkheid: afbreken of niet?

“Op basis van de bouwplannen uit het archief van Infrabel van de goederenloods blijkt dat die gebouwd is circa 1897 en uitgebreid circa 1910. Ondanks hun erfgoedwaarde maken het bijgebouw en de goederenloods geen deel uit van de bescherming als monument van het station van Lier. Enkel het hoofdvolume, met andere woorden het eigenlijke stationsgebouw van 1861, is beschermd als monument. Maar het is niet omdat de gebouwen niet binnen de contouren van de bescherming vallen, dat ze geen erfgoedwaarde meer bezitten”, concludeert het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid.

Op dit beeld zie je de inplanting van het neoclassicistische stationsgebouw en de goederenloods. © Stad Lier

Historische waarde

Ook de dienst Monumentenzorg van de stad Lier adviseert het behoud van de bakstenen goederenloods. “De goederenloods heeft een historische en industrieel archeologische waarde. Ze is een essentieel onderdeel van een zeldzaam wordend voorbeeld van een stationssite en mobiliteitsknooppunt voor openbaar spoorverkeer zoals dit rond 1900 werd geconcipieerd. Zowel de architectuur, structuur als opbouw zorgen ervoor dat het gebouw potentieel heeft voor herstemming en integratie in een nieuwe ontwikkeling”, aldus Monumentenzorg.

Ook het studiebureau lijkt een voorstander te zijn om de goederenloods te behouden. “De industriële en architecturale spanten van de goederenloods bezitten een erfgoedwaarde. Een geheel of gedeeltelijk behoud van deze structuren vormen een mooie opportuniteit voor de Lierse stationsomgeving. De structuur zou een mooie luifelstructuur kunnen vormen boven de nieuwe reizigerstunnel”, stelt het studiebureau.

“Geen meerwaarde”

Het college van burgemeester en schepen besliste de adviezen niet te volgen en de afbraak van de goederenloods goed te keuren. “Wij zien in die goederenloods geen erfgoedmeerwaarde. Bovendien staat de loods op de plek waar best de nieuwe onderdoorgang naar de perrons zou komen”, argumenteert schepen van Openbare Ruimte en Mobiliteit Bert Wollants (N-VA) de beslissing.

Op dit beeld zie je de huidige fietsers- en voetgangerstunnel, de huidige onderdoorgang naar de perrons en de geplande onderdoorgang naar de perrons. © BUUR

Die onderdoorgang is wel nog niet voor morgen. Tijdens de workshop in augustus haalde de NMBS aan dat er tot en met 2032 geen budgetten beschikbaar zijn voor de nieuwe reizigerstunnel Bovendien is er nog geen zicht op de meerjarenbegroting van de NMBS na 2032. De NMBS liet verder weten dat de uitvoering van de nieuwe reizigerstunnel zeker vier jaar in beslag zal nemen, namelijk een half jaar per spoor. Dat betekent dat de nieuwe reizigerstunnel misschien in 2040 operationeel zal zijn.

MEER OVER Lier

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio