©  BELGAIMAGE

Kapitaaloperatie groene bank NewB mislukt: licentie in gevaar

De coöperatieve bank NewB kreeg van banktoezichthouder Nationale Bank tot afgelopen weekend de tijd om de kapitaalbasis met 40 miljoen euro uit te breiden. Dat is blijkbaar niet gelukt, meldt Belga woensdag. Daardoor is de licentie van de ethische bank in gevaar.

wver, sdc

NewB kreeg van banktoezichthouder Nationale Bank tot afgelopen weekend de tijd om de kapitaal­basis met 40 miljoen euro uit te breiden, omdat het spaarvermogen van 180 miljoen euro te klein en te risicovol werd geacht. Indien het niet zou lukken om dat bedrag bijeen te krijgen, zou NewB zijn banklicentie kwijtspelen, waarschuwde de Nationale Bank.

Hoe het verder moet met NewB, is onduidelijk. De bank zegt nog te wachten op een definitieve beslissing van de Waalse en Brussele regeringen over verdere investeringen in het project, maar het is wel al duidelijk dat 40 miljoen euro niet wordt gehaald.

De bank zegt in contact te staan met de Nationale Bank over verschillende scenario’s. De vraag is of NewB zijn banklicentie kan behouden en of het project eventueel voort kan zonder die licentie. In het slechtste geval komt er een liquidatieprocedure.

De bank wijst wel op de “gewijzigde realiteit op de financiële markten”, met sinds een aantal maanden hogere rentes die in het voordeel zijn van de banken.

Het spaargeld van de 20.000 klanten is veilig, benadrukt NewB. “De bank gaat niet failliet”, luidt het. Voor de coöperanten ligt dat anders. Zij krijgen bij een eventuele ontbinding hun inleg terug “nadat aan alle verplichtingen is voldaan”. In december vindt een algemene vergadering plaats waarvoor de coöperanten nog een uitnodiging zullen krijgen.

Vastgoed

Jobs in de regio