© ATV

Studentenverenigingen passen dooprituelen aan: “Geen zwijnerij, geen schachtenverkoop en niet verplicht alcohol drinken”

Heel wat Antwerpse studentenverenigingen hebben hun dooprituelen grondig herdacht en kiezen voor een ‘moderne’ doop zonder schachtenverkoop en zonder de verplichting om alcohol te drinken. “We hebben gemerkt dat studenten sinds de dood van Sanda Dia een afkeer hebben van traditionele dopen”, zegt Kate Bervoets van de Antwerpse studentenclub Eligia, vroeger berucht voor zijn zware dopen. “Dit jaar focussen we op het groepsgevoel, zonder vernederingen en viezigheden.”

Karin Vanheusden

LEES OOK. DISCUSSIE. Het einde van de traditionele dopen is in zicht, wat vind jij daarvan?

De Mechelse studentenvereniging Intermedia, van de interieur- en mediaopleidingen aan Thomas More, stopt met het dopen van nieuwe leden. Reden? Steeds meer studenten weigeren zich te laten dopen en daar heeft Sanda Dia – die in 2018 tijdens de doop van studentenclub Reuzegom om het leven kwam – alles mee te maken.

Dat heeft ook Eligia ondervonden, de studentenclub van de richtingen Handelswetenschappen en Bedrijfskunde van de Karel de Grotehogeschool in Antwerpen. In 2019 werd Eligia door de stad Antwerpen en KdG op de vingers getikt omdat ze tijdens de doop voedsel verspilden en het openbaar domein vervuilden.

Alcoholvrij bier

“Dat is intussen verleden tijd, maar Eligia staat inderdaad bekend voor haar zware dopen”, zegt Kate Bervoets, vice-praeses van Eligia. “Dat we het vanaf dit jaar anders aanpakken, heeft daar niets mee te maken. Vorig jaar hebben we tijdens de openingsweek gemerkt dat studenten door de dood van Sanda Dia schrik hadden om zich te laten dopen. We hadden dan ook maar 26 inschrijvingen. Traditionele dopen zijn duidelijk niet meer van deze tijd. Omdat we meegaan met de nieuwe generatie en nieuwe studenten op een toffe manier willen verwelkomen, hebben we ons aangepast en organiseren nu de pledge (belofte-)week. We spreken niet meer van schachten, maar van pledgers.”

Kate Bervoets van studentenclub Eligia.   ©   RR

“De vernederende schachtenverkoop is afgeschaft en we zijn ook afgestapt van het drillen, de vervelende, individuele opdrachten met veel zwijnerij en viezigheden”, verduidelijkt Kate Bervoets. “In plaats daarvan houden we een speeddate waarop de pledgers elkaar kunnen leren kennen, er is een levende Cluedo en een dropping met sport- en andere spelactiviteiten waarbij we vooral inspelen op het groepsgevoel. En op de cantus bieden we dit jaar ook alcoholvrij bier aan. We hebben bovendien een systeem van peters en meters opgezet bij wie studenten het hele jaar terechtkunnen. Onze nieuwe doopvisie wordt enthousiast onthaald, want we zitten nu al aan 45 inschrijvingen.”

Connecties voor het leven

Ook studentenvereniging Aesculapia, van de geneeskundestudenten van de UAntwerpen, gooit het dit jaar over een andere boeg. In november 2021 is Aesculapia door de universiteit geschorst met ontslag van het praesidium na een vermeende stripact tijdens een doopactiviteit.

Lena Ceulemans van Aesculapia. ©  RR

“Om te vermijden dat zo’n incident zich opnieuw zou herhalen, hebben we een heel nieuwe doopvisie uitgewerkt”, zegt Lena Ceulemans van Aesculapia. “We willen dat een doop positief wordt ervaren, als een moment om vrienden te maken en connecties voor het leven. Omdat een schachtenverkoop niet meer van deze tijd is, is die afgeschaft. De opdrachten tijdens de drilactiviteit blijven wel fysiek uitdagend en studenten zullen zich nog vuil maken, maar er is geen sprake meer van vernederingen. Tijdens de doop is er wel alcohol aanwezig, maar drinken is niet langer een verplichting. Degenen die te veel drinken, krijgen een kruisje, een alcoholstop. Dit zal nauw worden opgevolgd. Deze nieuwe regels leggen we op voorhand aan de studenten uit en hopelijk kunnen we zo meer nieuwe leden aantrekken.”

Buitensporig

Sofia, de studentenclub van de studenten Rechten aan de UAntwerpen, stopt ook met de schachtenverkoop tijdens de doopdagen. In 2018 werd Sofia door de UAntwerpen geschorst na een reeks incidenten waaronder een uit de hand gelopen gala met vechtpartijen en arrestaties.

Maarten Brems van studentenvereniging Sofia. ©  RR

“Sofia heeft hieruit zijn lessen getrokken en inmiddels is er een serieuze heropbouw gebeurd”, zegt Maarten Brems van Sofia. “Neerbuigende en vernederende opdrachten zijn voorgoed verleden tijd. Veel studenten zijn erg geschrokken door de dood van Sanda Dia en willen geen traditionele, buitensporige doop. In juli hebben we de Doop- en Feestcharter van de stad Antwerpen ondertekend en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat er niets misloopt. Alle nieuwe studenten krijgen bijvoorbeeld een wit T-shirt waarop ze met een rood kruis kunnen aangeven dat ze medicatie nemen of dat ze niet gediend met te uitdagende opdrachten. Alcohol is niet verboden, maar niemand zal worden verplicht vijf pinten in twee minuten te drinken.”

Overkoepelende studentenverenigingen UAntwerpen reageren op afschaffing traditionele studentendopen: “Vernederende rituelen zijn eruit”

Unifac en ASK-Stuwer, de koepels van de studentenverenigingen van de UAntwerpen, merken dat eerstejaarsstudendenten een pak sceptischer staan tegenover traditionele dopen. “Naar mijn ervaring willen de twintig studentenverenigingen van onze koepel zich aanpassen aan wat de studenten vragen: geen vernederende rituelen meer”, zegt Jannes Van Dijck, voorzitter van Unifac. 

De fatale doop van Sanda Dia in 2018 heeft veel losgeweekt onder studenten en hun clubs. Ze waren het voorbije jaar massaal aanwezig op de verschillende edities van het Grote Doopdebat, georganiseerd door de stad Antwerpen, STAN (Student & Antwerp) en de verschillende onderwijsinstellingen. De bedoeling was ideeën te verzamelen en afspraken te maken rond dooprituelen. 

“Het resultaat van dit Groot Doopdebat is de Inspiratiegids met tips en tricks over welkomstrituelen, einde vorig academiejaar gelanceerd”, zegt Jannes Van Dijck van Unifac. “Ik heb de indruk dat veel studentenverenigingen de coronaperiode hebben gebruikt om zichzelf her uit te vinden. Dat het doelpubliek geen zin heeft in vernederingen, is naar mijn gevoel goed doorgedrongen bij de clubs.”

Ook Maxim Jeuniaux, voorzitter van ASK-Stuwer, de koepel van studentenverenigingen van de buitencampussen van UAntwerpen, meent dat de voorbeelden van good practice uit de nieuwe Inspiratiegids goed worden opgevolgd. “Ik zeg niet dat schachtenverkopen volledig zijn afgeschaft, maar het hele punt van vernederingen, is duidelijk veel minder aanwezig. Studenten die individueel moeten tonen wat ze kunnen – zo veel mogelijk drinken en andere niet zo koosjere opdrachten uitvoeren – als ze zich zichzelf te koop stellen, is bij de meeste clubs niet meer aan de orde. De focus ligt nu op het groepsverband en de doop als collectief welkomstritueel.” (kvh)

Vastgoed

Jobs in de regio