Jinnih Beels. ©  Patrick De Roo

Stedelijke basisschool halveert leerachterstand met focus op taal: “Kennis van het Nederlands is essentieel om in alle vakken mee te zijn”

Antwerpen -

Stedelijke basisschool De Tandem, in de Pestalozzistraat op het Kiel, heeft het voor elkaar gekregen om de leerachterstand bij haar leerlingen in vijf jaar tijd terug te dringen van 77% naar 30%. En ook de moedertaal van kinderen van allochtone origine speelt daarin een rol. “We moeten die meertaligheid een plaats geven om zo het Nederlands beter onder de knie te krijgen”, zegt schepen van Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit).

Jan Stassijns

Antwerps schepen van Onderwijs, Jinnih Beels liet zich rondleiden in de stedelijke basisschool De Tandem in de Pestalozzistraat. Zowel de locatie als de timing zijn niet toevallig. De Week van het Nederlands draait op volle toeren en De Tandem maakte van taal hét speerpunt.

“Die omslag kwam er uit noodzaak”, verduidelijkt directeur Chantal Corremans. “In 2011 sprak 29% van onze leerlingen thuis een andere taal dan het Nederlands. Vandaag is dat 63%. We moesten dus iets ondernemen. De kennis van het Nederlands is essentieel om in alle vakken mee te zijn. Als je bij wiskunde een vraagstuk krijgt en je begrijpt de vraagstelling niet, ga je nooit tot de essentie van die oefening komen.”

Leerachterstand

Dankzij de financiële ondersteuning van de stad Antwerpen, via het onderwijsproject A’rea Up (vroeger A’rea 2020), kon de school beroep doen op de expertise van het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO). Het gaf de nodige handvatten om een doorgedreven taalbeleid te ontwikkelen waar ze na vijf jaar de vruchten van plukken.

De leesvaardigheid is enorm toegenomen en in vijf jaar tijd is de leerachterstand teruggedrongen van 77% naar 30%.

Aan die cijfers hangt een intensief traject vast, waar de leerkrachten zich ook op een andere manier zijn gaan organiseren. Zo wordt er gewerkt met ‘leergemeenschappen’, waar per leerjaar enkele leerkrachten deel van uitmaken. Veronika Stripanovics trekt aan de kar van de leergemeenschap Taal, Sandy Scheers aan die van Leerwinst. “En uiteraard steken wij de koppen vaak bij elkaar”, vertelt Stripanovics. “Toen we in 2018 gestart zijn met CTO, stonden zij mee in de klas, maar daar zijn we snel van afgestapt. Dat viel niet zo goed bij de leerkrachten om iemand van buitenaf mee in de klas te hebben. Via de leergemeenschappen zetten we de expertise van CTO om naar concrete lesmethodes, op ons lijf geschreven.”

Veronika Stripanovics en Sandy Scheers van De Tandem  © Patrick De Roo 

Drie pijlers

De school vertrekt vanuit drie pijlers, met als eerste de betekenisvolle spreektaken. “We kijken waar we de leerlingen zelf nog meer aan het woord kunnen laten”, vertelt Scheers. “Bij de klassieke spreekbeurt laat je veel kansen liggen, want dan is er maar één iemand aan het woord.”

Spreken en begrijpend lezen kan niet zonder een uitgebreide woordenschat. Dat is dan ook de tweede pijler. Het toepassen van die verschillende werkwijzen is de laatste pijler. “We proberen los te komen van de vaste methodes en meer te kijken naar hoe we onze doelen kunnen bereiken op onze eigen manier,” zegt Scheers.

Onderwijsschepen Jinnih Beels is onder indruk van de resultaten die De Tandem boekt. “Dit is een concreet voorbeeld van wat we met A’rea Up willen bereiken”, zegt Beels. “Taal is enorm belangrijk. Ik was zes jaar toen ik in België op de schoolbanken terechtkwam. Ik sprak geen woord Nederlands. Mijn juf heeft mij destijds op een heel motiverende manier benaderd, mij op mijn gemak gesteld. Dat is wat ze hier op een doorgedreven manier ook toepassen en dat kan ik alleen maar toejuichen.”

Beels breekt ook een lans voor meertaligheid op school. “Nederlands blijft de voertaal, maar daarom moet de thuistaal niet gedemoniseerd worden”, zegt ze. “Er is veel weerstand in onze maatschappij als het over meertaligheid als instrument gaat op school, maar als het kan bijdragen om het Nederlands beter onder de knie te krijgen, moeten we dat inzetten. Het heeft geen zin om verkrampt vast te houden aan het Nederlands als het kind er niets van begrijpt. Ik weet goed genoeg hoe het voelt om als kind niet te kunnen volgend als je de taal niet spreekt.”

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio