Welzijnsschepenen Liesbet Dierckx uit Oud-Turnhout, Myriam Maes uit Vosselaar, Annemie Guns uit Beerse en Kelly Verheyen uit Turnhout lanceren samen met medewerkster Marie Peeters een doorverwijskaart voor mensen uit de stadsregio die hulp nodig hebben. © Bart Van den Langenbergh

Doorverwijskaart helpt inwoners stadsregio bij hulpvragen: “Niemand nog van het kastje naar de muur sturen”

Turnhout, Oud-Turnhout, Beerse, Vosselaar -

De vier gemeenten van de stadsregio Turnhout willen inwoners gerichter de juiste weg wijzen bij hulpvragen. Zo ontwikkelden ze een online aanmeldingstool om mensen gemakkelijker een verhoogde tegemoetkoming te laten krijgen. Er komt ook een doorverwijskaart voor het snel verkrijgen van hulp. “Zeker tijdens deze energiecrisis is het belangrijk dat we mensen geven waar ze recht op hebben”, zegt Kelly Verheyen (Vooruit), schepen in Turnhout.

Bart Van den Langenbergh

De OCMW’s van Beerse, Vosselaar, Turnhout en Oud-Turnhout werken samen met de ziekenfondsen en het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) om mensen die het moeilijk hebben extra te begeleiden. “We willen hen niet langer van het kastje naar de muur sturen”, zegt welzijnsschepen Kelly Verheyen uit Turnhout. “Zeker in tijden van crisis is het belangrijk dat we mensen geven waar ze recht op hebben. De verhoogde tegemoetkoming is een belangrijk instrument. Mensen met een beperkt inkomen betalen hierdoor minder voor medische kosten. Via dit recht kunnen zij ook genieten van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit. Dat maakt maandelijks een groot verschil op de gezinslasten.”

Folder en online tool

Maar de verhoogde tegemoetkoming wordt niet automatisch toegekend. De mensen die daar recht op hebben, moeten dit zelf aanvragen bij het ziekenfonds. Veel personen weten ook niet dat ze in aanmerking komen voor de verhoogde tegemoetkoming. Met een folder en een online tool wil de stadsregio een helpende hand aanreiken. “We ontwikkelden een duidelijke folder om hulpverleners, medewerkers en vrijwilligers van welzijns- en armoedeorganisaties te informeren”, vertelt Myriam Maes (Vooruit), schepen van Welzijn in Vosselaar. “Daarnaast maakten we een online aanmeldingstool. Met die tool kunnen hulpverleners de cliënten van wie ze vermoeden dat ze recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in twee minuten aanmelden bij het ziekenfonds. Na deze aanmelding contacteert de mutualiteit zelf de cliënt en worden alle documenten in orde gebracht.”

Doorverwijskaart

De betrokken schepenen van de vier gemeenten gaan nog een stapje verder. Dinsdag lanceerden ze op een netwerkdag in Turnhout met een doorverwijskaart nog een extra instrument. “Mensen die hulp zoeken moeten vaak bij meerdere organisaties aankloppen. Zeker voor personen met een hoofd vol zorgen of wanneer veel informatie in een keer wordt gegeven, is dat niet gemakkelijk om te onthouden”, legt Annemie Guns (CDE-Vlim.be), schepen van Sociale Zaken in Beerse uit. “Het is de bedoeling dat mensen deze kaart kunnen afgeven zodat er gericht vragen gesteld kunnen worden of hulp geboden kan worden.”

Dinsdag mochten de maatschappelijk assistenten van de stadsregio Turnhout op een netwerkdag hun mening geven over hoe zo’n doorverwijskaart er moet uitzien en welke informatie op die kaart moet komen. “Het hulpverleningslandschap gebruikt vaak jargon waardoor veel personen soms al vergeten zijn wat ze moesten vragen als ze bij het OCMW of CAW buitenstappen. Het kaartje geeft hen een houvast”, schetst Liesbet Dierckx (Groen), schepen van Sociaal Beleid in Oud-Turnhout. “Een simpel instrument als het doorverwijskaartje kan een wereld van verschil maken in het snel verkrijgen van rechten of hulp.” De vier gemeentebesturen willen in november een werkgroep oprichten om alles verder uit te werken.

De gemeenten Kasterlee en Lille hebben zich onlangs ook aangesloten bij het samenwerkingsverband van de stadsregio. Onder de voorlopige naam Regio In Transitie (RIT) bekijken de zes gemeenten hoe ze ook op het vlak van welzijn en sociale zaken kunnen samenwerken.

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio