©  rr

Geneesmiddelenagentschap haalt hoestsiroop op basis van folcodine uit rekken: risico op levensbedreigende allergische reacties

Hoestsiroop die folcodine bevat, kan in bepaalde omstandigheden risico geven op plotse levensbedreigende allergische reacties. Daarom mag ze tijdelijk niet meer verkocht worden. In ons land gaat het om Pholco-Méréprine Mono, een vaak gebruikte siroop tegen een droge of prikkelhoest.

Het is een Franse studie die heeft uitgewezen dat wie siroop met folcodine neemt en nadien onder narcose moet worden gebracht, ernstige risico’s kan lopen. De resultaten van het onderzoek suggereren zelfs dat de inname van folcodine tot 12 maanden vóór een algemene anesthesie een allergische reactie kan veroorzaken, die in sommige gevallen levensbedreigend kan zijn.

“Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft daarom beslist om het medicijn tijdelijk te schorsen tot er meer onderzoek naar gedaan is. Vaak weet je niet vooraf wanneer je onder narcose moet worden gebracht. Dus sluit men de risico’s liever uit”, zegt Ann Eeckhout van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

In ons land is intussen al een koninklijk besluit gepubliceerd dat niet alleen de verkoop van de hoestsiroop verbiedt, maar ook de productie ervan.

 © RR

Folcodine is een van morfine afgeleid geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van niet-productieve (droge) hoest bij kinderen en volwassenen en werkt vooral in op het centrale zenuwstelsel, waardoor de hoestreflex wordt afgezwakt.

Online

In België is in de handel slechts één hoestsiroop te koop op basis van folcodine en dat is Pholco-Méréprine Mono, een siroop die zonder voorschrift te koop is bij de apotheek en online besteld kan worden. Dat is nu dus niet meer mogelijk.

Op de bijsluiter van de siroop staat dat er levensbedreigende allergische reacties (anafylaxie) op bepaalde stoffen in dit middel mogelijk zijn. “Uw keel en tong kunnen opzwellen en u kunt moeite hebben met ademen. Ook heeft u mogelijk een bleek gezicht, moet u zweten of heeft u een snelle hartslag”, staat erin te lezen.

Patiënten die de siroop in huis hebben, worden verzocht hun behandeling op basis van folcodine stop te zetten en contact op te nemen met hun behandelend arts of apotheek, die een alternatief kan aanbieden.

Eens de resultaten van verder onderzoek naar mogelijke risico’s bekend zijn, zal het Europees Geneesmiddelenagentschap er zelf over communiceren en zal bekeken worden of het medicijn opnieuw kan gebruikt worden of niet.

Vastgoed

Jobs in de regio