©  provincie antwerpen

Provincie legt ingebuisde Maasbeek aan Bredabaan open, woensdag starten werken

Ranst, Oelegem -

Parallel aan de Bredabaan, ter hoogte van het productiecentrum van Water-Link in Oelegem, stroomt de Maasbeek in een smalle berm. De waterloop is hier over een lengte van 170 meter ingebuisd. De provincie gaat die inbuizing verwijderen. Het gebied staat als overstromingsgevoelige zone bekend. De werken duren een 20-tal dagen maar brengen geen grote hinder voor de buurt met zich mee.

De bestaande koker wordt niet alleen opgebroken; de waterloop wordt ook in een open, bredere, bedding aangelegd. Hierdoor verhoogt plaatselijk de buffercapaciteit van de beek en wordt de overstromingsproblematiek grotendeels opgelost. Door de inbuizing weg te nemen kan het water ook beter in de grond infiltreren om zo droogte tegen te gaan.

Jan De Haes, gedeputeerde voor integraal waterbeleid: “Open ruimte is schaars in dichtbevolkte gebieden en niet altijd gemakkelijk in te zetten voor waterbeleid. Terwijl vroeger de waterlopen natuurlijk konden overstromen, is de ruimte nu vaak voor andere menselijke functies ingenomen. De klimaatverandering drukt ons met de neus op de feiten. Gelukkig hebben we voor de Maasbeek wel ruimte ter beschikking gekregen. De provincie Antwerpen is de beheerder van de onbevaarbare waterlopen en heeft als taak het water in goede banen te leiden.”

De provincie gaat de afsluiting van het waterproductiecentrum van Water-Link meteen ook verder van de waterloop plaatsen. Zo komt er een brede groene corridor vrij die het landschap voor migrerende dieren minder versnipperd maakt. Het Agentschap Natuur en Bos heeft verderop op de nieuwe brug over het Albertkanaal in de vallei van het Schijn een ecopassage aangelegd. Die sluit nu mooi aan bij het nieuw aangelegde stukje blauw-groene natuur.

De werken starten op woensdag 5 oktober en zullen waarschijnlijk 20 werkdagen duren. Het werfverkeer zal geen grote hinder voor de omwonenden veroorzaken. De werken worden uitgevoerd door de firma Willems. De kostprijs bedraagt 101.247 euro.

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio