Waar het bestaande fietspad ophoudt, is er alleen wat schilderwerk als beveiliging. © Marc Peeters

Veilig fietspad voor Industrieweg en heraanleg oprit E313 om zwaar verkeer te weren: “Werken starten hopelijk volgende zomer”

Grobbendonk -

Er liggen plannen klaar om naast de Industrieweg in Grobbendonk een fietsostrade aan te leggen. Tegelijk wil de gemeente de ontsluiting van het industriegebied verbeteren en de wijk rond de Jagersdreef definitief ontlasten. Daarvoor moet het op- en afrittencomplex Herentals-West van de E313 grondig aangepast worden en rechtstreeks aangesloten op de Industrieweg.

Marc Peeters

Momenteel wordt de bouwaanvraag klaargemaakt en onderhandelt de gemeente Grobbendonk met de eigenaars van de gronden die noodzakelijk zijn voor de realisatie van dit project. “Als alles vlot verloopt, hopen we de werkzaamheden te kunnen starten in de zomer van 2023”, zegt burgemeester Marianne Verhaert (GiB).

Dit project is voor het lokale bestuur na de laatste fase van de aanleg van veilige fietspaden langs de N13 al een volgend belangrijk wegenproject.

Voor vrachtverkeer is de Industrieweg in Grobbendonk alleen bereikbaar via de N13. De Industrieweg loopt dood ter hoogte van de Uitbreidingsstraat. Al het zwaar verkeer moet de zone dus ook via dezelfde N13 verlaten. Dat zorgt al lang voor problemen. Vlak bij de N13 staan er langs de Industrieweg, vlak bij de Jagersdreef, nog een reeks huizen. Het toenemend aantal vrachtwagens zorgt daar voor overlast.

Bovendien ligt er alleen op het laatste en meest recent aangelegde stuk van de Industrieweg een veilig fietspad. Het gaat om het stuk tussen de Nete en het bedrijf Bleckmann. Elders moet je gewoon aan de kant van de weg fietsen. “Iets wat in tijden waarin de fiets steeds vaker wordt gebruikt voor woon-werkverkeer, niet meer te verantwoorden valt”, zegt burgemeester Verhaert. “Zeker niet met al dat vrachtverkeer.”

Fietsostrade

Het is nu de bedoeling een fietsostrade langs de Industrieweg aan te leggen. Dat wil zeggen een fietspad dat fysiek gescheiden ligt van de rijbaan en dit vanaf het bestaande fietspad tot aan de Jagersdreef vlak bij de N13. “Deze fietsostrade biedt kansen voor de schoolgaande jeugd, voor woon-werkverplaatsingen, maar ook voor de recreanten”, legt de burgemeester uit.

Voor de aanleg kan de gemeente rekenen op subsidies van de provincie Antwerpen en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.

Waar de Industrieweg (links) en de oprit van de E313 (rechts) naast elkaar liggen, komt een nieuw kruispunt dat de twee wegen verbindt. © Marc Peeters

Meer ingrijpend voor het wegverkeer is de heraanleg van de oprit Antwerpen (Herentals-West) van de E313. Even voorbij de huizen in de Industrieweg lopen de oprit van de E313 en de Industrieweg even parallel naast elkaar. “Het is de bedoeling dat we deze twee wegen met elkaar verbinden met een bypass die met verkeerslichten geregeld is”, legt de burgemeester uit. “De ontsluiting van de Industrieweg gebeurt dan via de oprit van de E313 en zodoende rijden de vrachtwagens niet meer voorbij de woningen.”

Dubbele knip

Om bestuurders te dwingen de nieuwe route te volgen, maakt de gemeente het onmogelijk om nog vanaf de N13 de Industrieweg op te rijden. Ook de Jagersdreef krijgt een knip om sluipverkeer te vermijden. De bewoners van de huizen kunnen hun panden bereiken via de heraanlegde oprit en het nieuwe kruispunt.

“We zitten hier al jaren op te wachten en hopen dat er nu wordt verder gewerkt”, zegt een buurtbewoner. “Dat we straks een klein beetje moeten omrijden, stoort me niet. Als je er een permanent rustige straat voor in de plaats krijgt, is dat een kleine moeite.”

 ©  GVA

“Het is een huzarenstuk geweest om dit plan uit te werken”, besluit burgemeester Verhaert. “Vanaf de start van de legislatuur zijn we beginnen schrijven aan dit plan. Dat we zo ver staan na drie jaar intensief werken, verdient toch wel een pluim op de hoed die ik aan alle partners zou willen geven.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners