© Patrick De Roo

Actie voor groter ‘Reuzenpark’: “Een aangename stad begint bij het geven van voldoende ruimte aan de mensen”

Borgerhout -

Op het plantsoentje in de Langstraat verzamelden zondag zo’n honderdvijftig bewoners uit de Moorkensbuurt. Ze vinden de plannen van de stad voor het parkje achter het Moorkensplein ondermaats en vragen inspraak. “De plannen zouden moeten vertrekken vanuit de grote nood aan open ruimte. Dat is niet gebeurd.”

Elien Van Wynsberghe

Het werd een rustige bijeenkomst zondagmiddag in de Langstraat. Geen negativiteit, wel een uitgestoken hand naar de beleidsmakers om samen rond de tafel te gaan zitten. Een zestal architecten en stedenbouwkundigen uit de buurt bogen zich eerder over de plannen van de stad en zetten een aantal constructieve voorstellen op papier.

“We willen vooral in dialoog gaan en een aanzet geven om mee te denken met onze parameters”, zegt architecte Gitte Van den Bergh die zelf in de Van Daelstraat woont met haar dochtertje van anderhalf. “Nu gaan we naar het stadspark, willen we het groen opzoeken. Een park is in deze buurt echt een gemis.”

Dé grote vraag die de bewoners zich stellen: waarom moeten zowel de bibliotheek, het Huis van het Kind én een crèche onderdak krijgen in een nieuwbouw op de site terwijl er zo veel leegstaande panden voorhanden zijn?

“Het is jammer dat men bij het opmaken van de plannen vertrokken is vanuit het bouwprogramma en niet vanuit de nood aan open ruimte.” De werkgroep is er bovendien van overtuigd dat er zelfs mét het behoud van die drie functies meer open ruimte kan worden gevrijwaard. Wordt daarbij bijvoorbeeld de bibliotheek al ondergebracht in een leegstaand gebouw, dan kan er tot 40% meer parkoppervlakte worden voorzien dan nu is uitgetekend in de huidige plannen.

Op panelen werden de plannen van de stad uit de doeken gedaan en enkele voorstellen om tot een groener resultaat te komen. © Patrick De Roo

Levenskwaliteit verhogen

“Ik woon intussen twintig jaar in deze buurt”, vertelt bewoonster Karina Brys. “Het is hier zo dichtbevolkt en we hebben amper groen. Als er dan iets vrijkomt, dan moeten we onze stem laten horen. Het liefst zie ik hier geen nieuwbouw maar gewoon een groot park komen. Maar we zullen waarschijnlijk compromissen moeten sluiten.”

Ook Werner Dua meent dat zo’n compromis mogelijk is. Tien jaar geleden was hij betrokken bij het buurtprotest toen de plannen voor een groot park van tafel werden geveegd, dit keer steunt hij de actie vanop de zijlijn. “Als stad moet je met een open blik durven kijken naar wat de buurt je vertelt. En wat hier vandaag wordt voorgesteld, ligt echt niet zo gek veraf van de plannen die nu op tafel liggen.”

Johan Petit. © Patrick De Roo

Tekende zondag ook present: buurtbewoner en acteur Johan Petit. “Ik woon hier al mijn hele leven. Als kind voetbalde ik op het Moorkensplein. Ik ben vergroeid met deze buurt en ik vind het waanzin dat de weinige open ruimte die hier nu nog is, wordt volgebouwd. De plannen van de stad vertrekken niet vanuit wat de mensen hier het meest nodig hebben, maar vanuit efficiëntie. Dat vind ik heel erg. Het is ook onbegrijpelijk dat de buurt niet betrokken is bij het opmaken van de plannen. Als buurt vragen we dus een pauze in het lopende dossier zodat er ruimte komt voor inspraak.”

Een ambitieuzer plan met meer groen en open ruimte dus: dat is wat iedereen aanwezig op de actie vraagt. Ook Ellen Van den Eynde die op het Moorkensplein woont. “Tot voor kort woonden we aan de overkant van de Turnhoutsebaan. Begin deze zomer zijn we verhuisd naar een huis met een tuin omdat we echt nood hadden aan buitenruimte. Als ik dan rond mij kijk, dan zie ik hoeveel mensen dat niet hebben. Meer groen en open ruimte zou hun levenskwaliteit sterk verhogen”, meent ze. “Zelf sta ik in het onderwijs en weet: steek te veel mensen samen op een kleine oppervlakte en dat creëert stress. Dat geldt ook voor deze buurt. Een aangename stad begint bij het geven van voldoende ruimte aan de mensen. Echte buitenruimte.”

LEES OOK: Draad verdere ontwikkeling Moorkensplein weer opgepikt: geen park, wel kinderopvang, bib en groene zone

Bekende buurtbewoonster MC Lily maakte speciaal voor de gelegenheid een rap met de vraag voor meer groen. © Patrick De Roo

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio