De hoofdrolspelers van het evenement WelVaart verzameld voor het Vaarttheater.Je herkent onder meer Lelie De Zeemeermin, enkele zwerfvuiljagers van wijkvereniging Donk met hun buit en schepen Véronique D’Exelle. © JAA

Schoten zet wulpse zeemeermin, vermaard natuurfotograaf en op zwerfvuil jagende wijkvereniging in tegen klimaatopwarming

Schoten -

Met de woordspeling WelVaart, een verwijzing naar het kanaal Dessel-Schoten waar het evenementje plaatsvond, ondernam de Hoge Raad voor Lokale en Mondiale Duurzame Ontwikkeling van Schoten een aantal acties om de Schotenaren bewust te maken van het feit dat onze aarde naar de knoppen gaat als we ons gedrag niet aanpassen.

De naam Hoge Raad voor Lokale en Mondiale Duurzame Ontwikkeling geeft al aan dat betrokken schepenen Walter Brat (N-VA) en Véronique D’Exelle (N-VA) hun missie, om Schoten tegen 2030 een pak duurzamer te maken, serieus nemen. Op het terrein konden ze voor dit eerste publieksevenement, in en rond het Vaarttheater, rekenen op Julie Van Duppen van de milieudienst en geëngageerde Walter Buydens, ondervoorzitter van de Hoge Raad.

Die laatste knappe kop is CEO van de Belgische producent van microwaterkrachtcentrales Turbulent. Die verrichten wonderen in gebieden zonder aansluiting op het nationale elektriciteitsnet zoals afgelegen streken in Chili en Indonesië. “Water is zo belangrijk. Daarom ook dat wij die bron van alle leven gebruiken als thema voor onze WelVaart-dag”, aldus Buydens.

De smeltende poolgebieden zijn het symbool van de nefaste gevolgen van de klimaatopwarming, ‘mooi’ in beeld gebracht door Christian Clauwers. © Christian Clauwers

Hij stond er niet alleen voor. In de voormiddag kwam gewezen Schotenaar en wereldvermaard natuurfotograaf Christian Clauwers uit eigen reiservaring toelichten hoe slecht het gesteld is met de aarde. “Zijn foto’s laten zien wat de gevolgen zijn van de klimaatopwarming voor de natuur”, is schepen Walter Brat na afloop onder de indruk van de noodkreet via beelden.

“Hij probeert beleidsmakers op die manier te blijven overtuigen dat er maatregelen moeten genomen worden op klimaatopwarming tegen te gaan. Christian ging dit jaar onder meer naar de Noordpool en Groenland. Voor zover dat nog nodig was, heeft Christian ook mij overtuigd dat we moeten ingrijpen voor het te laat is.”

Schepen Walter Brat op de bank bij Lelie De Zeemeerin. De inhoud van het gesprek blijft confidentieel. © JAA

Lelie De Zeemeermin

Maar dat je ook dichtbij huis met eenvoudige acties een verschil kan maken, bewezen zo’n twintig leden van wijkvereniging Donk. Die trokken in groene hesjes en met de blauwe vlag de River Cleanup over de jaagpaden van de vaart van Delhaize tot Wezelsebaan en terug. “Het resultaat: 54 kg zwerfvuil dat de gemeente straks komt ophalen”, maakt Kristof Van Den Bosch de balans op.

En ook de kinderen werden betrokken bij het onder de aandacht brengen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen waaronder ‘leven in het water’. Dat gebeurde op originele wijze door Lelie De Zeemeermin, die audiëntie hield in het Vaarttheater. Haar ‘manager’ beschilderde armpjes en gezichtjes van wachtende kinderen met vrolijke waterdieren. Schepen Walter Brat nam graag plaats naaste Lelie voor een tête-à-tête over de klimaatopwarming en hoe de zeemeermin daar zelf mee omgaat.

Schepen D’Exelle toonde bijzondere interesse in de stand van Rita Lamote. Die verkocht juwelen en spullen gemaakt door stammen in Tanzania, Zimbabwe en Benin, ten voordele van de arme bevolking daar. (jaa)

Olivia kreeg een warm onthaal door Lelie De Zeermeermin, die via het kanaal Schoten-Dessel tot in het Vaarttheater was gezwommen. © JAA

Ook Paul Lermytte van GruunRant, hier met Walter Buydens van de Schotense Hoge Raad, nam deel aan WelVaart. © JAA

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio