Ondernemer Fernand Huts doet opvallend voorstel: “Laat bedrijven energiecheques geven aan personeel”

De Antwerpse ondernemer Fernand Huts (72) pleit voor de invoering van een energiecheque. “Elk gezin duikt het energiebloedbad in”, zegt Huts. “Met Katoen Natie en Indaver willen we onze medewerkers helpen door vijf keer een energiecheque van telkens 500 euro te geven, als de federale regering daar een wettelijk kader voor schept.”

Christof Willocx

Fernand Huts heeft zaterdagavond in Brussel de prijs van ‘nieuwe Vlaamse meester’ gekregen van het ondernemersnetwerk ProFlandra. De organisatie gaf Huts de prijs omdat hij niet alleen een succesvol ondernemer is, maar daar ook zowel in binnen- en buitenland de Vlaamse cultuur en identiteit bij uitdraagt.

5 keer 500 euro

In zijn dankwoord lanceerde Fernand Huts het voorstel om een energiecheque in te voeren. “Mensen die werken, zouden daar netto meer van moeten overhouden”, zegt Fernand Huts. “We zitten als bedrijf op het juiste moment om mee te denken met dat concept. Mijn voorstel is om bedrijven, op vrijwillige basis, de mogelijkheid te geven om energiecheques uit te keren aan het personeel. Precies zoals de federale regering tijdens de coronacrisis de consumptiecheques heeft ingevoerd. Het kan dus niet moeilijk zijn om dit nu te realiseren.”

Fernand Huts: “We willen onze medewerkers helpen door vijf keer een energiecheque van telkens 500 euro te geven.” © Henk van Cauwenbergh

Concreet stelt Fernand Huts voor dat bedrijven voor de komende vijf wintermaanden telkens maximaal voor 500 euro aan energiecheques kunnen uitkeren, waar bedrijven dan 16% bijdragen voor de sociale zekerheid op betalen. “Ik ben ervan overtuigd dat veel bedrijven deze gelegenheid zullen aangrijpen om hun werknemers te helpen”, zegt Huts.

Paul De Grauwe, econoom van de London School of Economics, vindt het denkspoor van Huts “interessant”. “Dit is zeker een leuk idee”, zegt Paul De Grauwe. “Maar er zou dan wel een manier moeten worden gevonden waarop iedereen er van kan genieten, omdat de cheques fiscaal vriendelijk worden behandeld en dus overheidssteun zijn. Bedrijven zouden zelf kunnen beslissen of ze zo’n energiecheque uitkeren of niet. Wie werkt voor een bedrijf dat hier niet aan deelneemt, krijgt deze overheidssteun dus niet. Dat lijkt me een probleem.”

De federale regering voert momenteel begrotingsbesprekingen. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zegt dat hij het voorstel van Huts niet heeft ontvangen, en er dus ook niet echt op kan reageren. “Ik stel voor om de btw-verlaging naar gas en elektriciteit naar 6% permanent te maken”, zegt Van Peteghem. “Maar wel met een onderscheid tussen het basis- en hoger verbruik. Voor het hogere verbruik kunnen we een accijns heffen die kan variëren met de prijsschommelingen van energie.”

Kritiek op overheidsbeleid

In zijn toespraak voor ProFlandria uitte Fernand Huts verder scherpe kritiek op het overheidsbeleid, onder meer over de begrotingstekorten. “Iedere overheid kan zijn begroting met grote overschotten afsluiten”, zegt Huts. “Eén simpele regel: hervorm de administratie zodat de ambtenaren hun werk kunnen doen. De structuren, werkingsprincipes en regelgeving van de administratie dateren uit de negentiende eeuw, en geven geen vertrouwen aan de ambtenaar. Als een onderneming zijn personeelsbeleid zou organiseren op basis van regels die gelden voor overheidsadministraties, dan is die onderneming failliet.”

“Inflatie is cadeau voor politiek”

Huts heeft ook zijn idee over de inflatie. “Dat is het grote cadeau in het politieke landschap”, zegt hij. “Voor iedere inflatie en loonindexering die daaraan gekoppeld is, betaalt een bedrijf een extra werkgeversbijdrage van 35%. De werknemer betaalt ook nog eens 13% werknemersbijdrage. En dan is er ook nog eens voor zo’n 46,5% belastingen op het loon. Als de inflatie enkele jaren na elkaar zo hoog blijft, is de staatsschuld in rook opgegaan.”

Voor Huts is het duidelijk. “De gewone mensen zijn de dupe”, zegt hij. “Wie écht betaalt, zijn de mensen en de bedrijven.”

Hij vindt dat de politiek zich beter bezighoudt met het oplossen van de problemen van de mensen. “Politiek bedrijven is moeilijk”, geeft Huts toe. “Ik heb de problemen beschreven tijdens mijn mandaat in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Dat boekje is uitgekomen in 1999 en het is nog steeds brandend actueel. Alle hete hangijzers zijn vandaag nog dezelfde.”

Vastgoed

Jobs in de regio