Sonja De Backer en Cecile Salien zijn het al gewend dat het kruispunt van Hooilaar met de Westmeerbeeksesteenweg geregeld moet worden afgesloten bij hevige regen. © Kristof Van Rompaey

BUURTREPORTAGE. Inwoners Ramsel verwelkomen onderzoek naar terugkerende wateroverlast: “Tenzij ik een boot koop, geraak ik vandaag niet op mijn werk”

Een aantal straten in het centrum van de Herseltse deelgemeente Ramsel kampt al jaren met wateroverlast bij hevige regenval. Een eenduidige verklaring is daar nooit voor gevonden. De provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant gaan de situatie samen met Pidpa grondig in kaart brengen om nadien oplossingen te formuleren. In het dorp lijkt daar zeker animo voor te bestaan, al vrezen sommige inwoners voor het kostenplaatje van een daadwerkelijke oplossing.

Kristof Van Rompaey

MEER OVER