© RTV

Gemeente vindt dunning in De Beeltjens te ver gaan: “Deze werkzaamheden neigen naar kaalkap”

Westerlo -

Het gemeentebestuur van Westerlo ligt op ramkoers met Agentschap Natuur en Bos (ANB). Als beheerder van het bosgebied De Beeltjens laat ANB daar momenteel duizenden bomen kappen. “De kappingen gaan veel verder dan een periodieke dunning in functie van de natuurlijke aanwas. De werken neigen zelfs naar een kaalkap”, foetert burgemeester Guy Van Hirtum (CD&V) die vragende partij is om met de gemeente het beheer van het domein van ANB over te nemen.

Marc Peeters

Op dit moment gaan er in het bosgebied De Beeltjens in Westerlo flink wat bomen tegen de grond. Langs de paden liggen stapels stammen klaar voor transport. “Het Agentschap Natuur & Bos verkocht dit houtlot enige tijd geleden. De werken zelf gebeuren in opdracht van de koper”, weet de burgemeester. Op infoborden in het bos geeft ANB volgens Van Hirtum aan dat het over een zogenaamde ‘dunning’ gaat. Een zorgvuldige selectie van bomen wordt gekapt om voor meer licht in het bos te zorgen.

“Dat is echter niet de indruk die wandelaars en omwonenden krijgen als ze deze dagen door het bos proberen te wandelen”, meent Van Hirtum. “Het geluid van grote machines, kranen en kettingzagen overheerst in het bos. Daarbij komt dat de wandelpaden verwoest zijn door het gebruik van grote voertuigen.”

De gemeente stond naar eigen zeggen al argwanend tegenover de geplande uitdunning. “Nu blijkt dat de vrees voor overmatige kapping wel degelijk gegrond is. ANB wil op veel te korte termijn en dus veel te drastisch de mooie homogene naaldbossen van Beeltjens en Kwarekken ‘omvormen’ naar zogezegd gemengde bestanden van loof- en naaldbomen.” Het college van burgemeester en schepenen ontving de voorbije dagen een resem reacties van onbegrip en verontwaardiging. Er werd ook ter plaatse gegaan. “We protesteren met klem tegen de drieste werkwijze van ANB en we zijn vragende partij om het beheer van Beeltjens en Kwarekken over te nemen. Een evaluatie en actualisatie van het bosbeheersplan is ook dringend nodig.”

“Het valt moeilijk te rijmen dat er in de Beeltjens meer dan 6.000 bomen gekapt worden terwijl de gemeente meedoet aan de actie 1.001 bomen van de Kempense IOK-gemeenten. Bij die actie moedigt ze inwoners aan om bomen te kopen en aan te planten in de eigen tuin.”

Bos blijft bos

“We nemen contact op met de gemeente Westerlo en zullen zo snel mogelijk met hen rond de tafel zitten en hun bezorgdheden bespreken”, reageert Filip Hubin van ANB. “Feit is dat na werken in de natuur die plekken er niet op z’n mooist bijliggen. Het gebruik van machines en slepen van boomstammen kunnen ook het wandelpad beschadigen. Weet echter dat de exploitant steeds verplicht is om na de werkzaamheden de wandelpaden te herstellen.”

“Daarnaast willen we aangeven dat het bos wel degelijk bos blijft. De dunningen gebeuren in het kader van omvorming naar gemengd bos. Wat ecologisch waardevol is, maar bijvoorbeeld ook belangrijk is in het kader van brandveiligheid. Naalhoutbestanden zijn immers veel brandgevoeliger.”

“We hebben hier duidelijk te maken met een verschil in visie tussen de gemeente en ANB rond de omvorming van het bos”, stelt Philippe De Backer van Kempens Landschap vast. Deze stichting is de eigenaar van het gebied De Beeltjens. “We gaan momenteel geen positie innemen maar het is duidelijk dat we straks met de gemeente en met ANB rond de tafel zullen zitten om de verdere aanpak te bespreken en te zien wie dat beheer zal gaan coördineren.”

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio