Doorbraak in heisa rond camera’s: Aartselaar en Schelle treffen gezamenlijke regeling voor aanpak sluipverkeer

Aartselaar, Schelle -

Aartselaar en Schelle zijn tot een vergelijk gekomen om het sluipverkeer in de wijk Koekoek en aanpalende kmo-zone Brandekensweg aan te pakken. Over de gemeentegrenzen heen wordt een grote zone plaatselijk verkeer gecreëerd. De bewoners van de Koekoekstraat in Schelle, evenals het bestemmingsverkeer voor de kmo-zone, kunnen dus nog via de wijk en hoeven niet allemaal via het drukke kruispunt A12/Bist.

Bart Roggeman

Om het sluipverkeer in de wijk Koekoek aan te pakken, besliste Aartselaar om aan het begin in de Pierstraat en aan de grens met Schelle camera’s te plaatsen. Dat veroorzaakte heel wat onrust bij de bewoners van de Koekoekstraat in Schelle. Zij zouden dan moeten omrijden via het drukke kruispunt aan de Bist om geen boete te riskeren. Dat ook het verkeer voor kmo-zone Brandekensweg die beweging zou moeten maken, zorgde ook bij anderen voor onrust.

Die ongerustheid nam deze week toe omdat de camera’s vanaf maandag 3 oktober in werking zouden treden. In een reactie liet Aartselaars schepen Bart Lambrecht (N-VA) weten dat de huidige geplaatste camera’s registreren, maar nog niet beboeten.

Donderdag vond tussen Aartselaar en Schelle uiteindelijk een overleg plaats. “Dat overleg is zeer constructief verlopen”, zeggen burgemeesters Sophie De Wit (N-VA) en Rob Mennes (CD&V). “Afgesproken is om over de gemeentegrenzen heen de woonwijk én de kmo-zone als een grote zone plaatselijk verkeer te beschouwen. Bovendien stappen we gezamenlijk naar AWV om maatregelen op korte termijn te vragen voor het grote knelpunt dat voor veel van dat sluipverkeer zorgt: de moeizame linksaf-beweging aan het kruispunt A12-Bist-Langlaarsteenweg.”

Concreet houdt dit in dat de drie camera’s in de Pierstraat in Aartselaar behouden blijven, terwijl er in Schelle vier camera’s worden geplaatst om de zone af te bakenen: aan de Koekoekstraat-Steenwinkelstraat, Molenberglei-Steenwinkelstraat, Halfstraat-N177 en in de Brandekensweg-N177. De huidige camera op de gemeentegrens van Aartselaar en Schelle komt te vervallen.

“Het voordeel van deze duidelijke afbakening is dat er weinig discussie is over wat bestemmingsverkeer en wat sluipverkeer is en dat er niet met zogenaamde white lists moet worden gewerkt voor grensgevallen”, verduidelijkt burgemeester De Wit. “Al het verkeer dat in de woonzone of kmo-zone zijn bestemming heeft, is en blijft welkom. Zij zullen namelijk niet binnen een snelle tijdspanne een tweede camera passeren. Maar wie in één ruk door deze zone rijdt om de A12 af te snijden, zal als sluipverkeer worden bestempeld en zal van de gemeenten Schelle en Aartselaar een boete ontvangen.”

Eenrichtingsverkeer vervalt

“Door alle sluipverkeer op deze manier te weren, wordt het eenrichtingsverkeer aan het kapelletje automatisch ook overbodig”, vult burgemeester Mennes aan. “Dat biedt grote voordelen voor zowel de Schelse als Aartselaarse inwoners van wijk Koekoek, want ze krijgen opnieuw meer flexibiliteit om hun woning te bereiken.”

Het eenrichtingsverkeer vanaf het kruispunt Koekoekstraat-Brandekensweg richting Aartselaar verdwijnt. © bar

De komende weken wordt het dossier verder uitgewerkt: er moeten extra camera’s worden besteld, borden worden geplaatst,... “Tot die tijd zullen de huidige geplaatste camera’s uitsluitend registreren en nuttige cijfergegevens verzamelen”, benadrukt schepen Bart Lambrecht. “Concrete handhaving start pas zodra het volledige netwerk is ontsloten en iedereen, inwoners en bedrijven, goed is geïnformeerd. Een exacte datum wordt dan later gecommuniceerd.”

Aangeboden door onze partners